Anglický jazyk 8.ročník

Motto: The only source of knowledge is experience. Albert Einstein

K čemu je to dobré

Naleznete zde informace o probíraném učivu, zadaných úkolech či projektech a o aktuálním dění v předmětu.

Může být užitečné pro žáky, kteří jsou nemocní, i pro ty, kteří zapomněli, na co se mají připravit, či jaký udělat domácí úkol.
A také pro rodiče, kteří často nedostanou ze svých ratolestí ani slovo o tom, co se ve škole dělá, kromě odpovědi : "NIC" :))
__________________________________________________________

Jak to u nás chodí

Předmět je vyučován podle učebnice Project 3 nakladatelství Oxford University Press a žáci mají k dispozici rovněž pracovní sešit včetně poslechového CD. To si nechávají doma, nenosí ho do školy, protože slouží výhradně k domácím poslechům. Slýchám výmluvy typu: Já jsem ho ztratil, mně se zlomilo v tašce, mám ho poškrábané... Kdo nemá možnost poslechů doma, požádá vyučující a může poslouchat ve škole, po vyučování. Domácí poslechy jsou zadávány max. 1-2x za měsíc.

Děti dostaly i přístupové kódy k online procvičování na internetu, kde jsou cvičení speciálně k naší učebnici. Přístupové údaje mají mít nalepeny ve školním sešitě (English). Vždy jim dám pokyn, kdy už mohou procvičovat danou část lekce, nicméně je to ryze dobrovolné, pro toho, kdo se chce naučit více, nebo má problémy a potřebuje "doučování" . Procvičování obsahuje i správné řešení.

Žáci si vedou sešit English (školní), kde si vysvětlujeme novou látku, procvičujeme, občas hodnotím krátká cvičení.
Sešit Vocabulary slouží k zápisu slovní zásoby, z toho by se děti měly učit slovíčkům, nicméně raději bych, aby si je zapamatovaly z vět a frází v textu.
Sešit Homework je pro domácí úkoly, který nosí na každou hodinu, ačkoli se stále velmi diví. Je to proto, abychom mohli zapsat zadaný dom. úkol a měli kam.
Ve škole ještě vedeme sešit Tests, je zřejmé k čemu slouží, k nahlédnutí je kdykoli na požádání nebo na třídních schůzkách. Stejně tak větší písemná opakování (čtvrtletní), která píšeme na samostatné listy papíru.

V hodině poměrně často potřebujeme lepicí tyčinku, je skvělé, pokud ji děti mají v penále, nikoli ve skříňce, tam je nám k ničemu. Dovedete si představit, pokud mají lepidlo ve třídě 4 žáci a učitelka, jak dlouho trvá nalepení jednoho papírku a jaký je kolem toho rozruch. (asi ne, kdo tam nebyl, neuvěří :)

Bylo by fajn, kdyby nám rodiče pomohli tím, že by občas prohlédli sešity svých dětí, možná tam najdou hezké překvapení (opravdu) a možná také jen "opravdu hezké" překvapení a počtou si. Rozhodně ale budou informováni více, jak si dítě v předmětu vede, než jen ze žákovské knížky. A kdyby připojili i podpis, že sešit viděli, viděla bych to jako skvělou spolupráci. A potomek by pak věděl, že je o něj zájem oboustranný, a jen tak něco neošulí. / Vím, máme i svědomité děti, spíš se zde snažím napravit problémy s těmi lajdajícími :)

Pokud někdo z žáků potřebuje znovu, navíc nad rámec běžné hodiny, vysvětlit probírané učivo, nebo potřebuje víc procvičit, rád by zopakoval poslechy apod., jsem mu k dispozici denně od 12:30, ale prosím po předchozí domluvě, abych přizpůsobila svůj pracovní program.

Tak to je snad vše, prozatím, ony mne děti zase k něčemu inspirují, nač jsem zapomněla. Často mám pocit, že jsou vždy o krok přede mnou.

_________________________________________________________

A teď konkrétně, co zrovna děláme:

31/5 - úterý

 • procvičení "just" a předpřítomného času
 • dokončení L5, doporučeno opakování v PS - Progress check str. 52 a 53

26/5 - čtvrtek

 • dokončení kvízu k videopříběhu
 • Useful expressions - vysvětlení, možnosti použití
 • Grammar_ JUST + předpřítomný čas
 • d.ú.: PS str. 50 cv. 1 a 2

25/5 - středa

 • test - předpřítomný čas
 • dokončení videopříběhu 5D - Kids
 • uč. str. 63, cv. 2 - na porozumění příběhu
 • quiz - hodnocen - pokračování zítra

24/5 - úterý

 • opakování a prověřování učiva - ústně
 • L5D - Kids - videopříběh - viz uč. str. 62

do 19/5(včetně) - výpadek stránek, nemohla jsem zapisovat průběžně

 • L5c - dokončení poslechu a četby článku/uč. str. 60
 • cv. 1,2, upevnění slovní zásoby
 • procvičování předpřítomného času - PS str- 46,47, Uč. str. 59, cv. 5
 • ústní zkoušení
 • test na předpřítomný čas
 • rozšíření slovní zásoby "Rubbish" - Uč. str. 61, cv. 4
 • poslech + otázky k porozumění - Uč. str. 61, cv. 5 a,b
 • zápis nových slovíček L5D podle PS str. 83
 • videokurz AJ extr@ - 1. díl

12/5 - čtvrtek

 • četba a poslech článku učeb. str. 60 - Ken Noguchi .....
 • PS str. 47/ cv. 4 - ever/ never

11/5 - středa

 • Otázky v předpřítomném čase a záporné věty
 • PS str. 46, cv. 2, 3
 • slovní zásoba L5C - zápis do slovníčku

10/5 - úterý

 • samostatné tvoření vět v předpřítomném čase, situace podle obrázků v učebnici str. 57, cv. 7
 • znovu videopříběh L5B, procvičení vět s výrazy EVER, NEVER
 • ÚSTNĚ UČ. STR. 59, CV. 2
 • d.ú. dtto, písemně do domácího sešitu

5/5 - čtvrtek

 • předpřítomný čas - procvičení - uč. str. 57, cv. 4, PS str. 45 - celá
 • poslechy: uč. str. 57, cv. 7
 • L5B - videopříběh- "Have you ever climbed a mountain?"

4/5 - středa

 • článek "Ambitions" na str. 56/učebnice
 • oprava chyb v kontrolní práci, hodnocení

3/5 - úterý

 • L5A - slovní zásoba - procvičení/ uč. str. 56, cv. 1, PS str. 44, cv. 3
 • procvičení techniky tvorby předpřítomného času - PS str. 44, cv. 1

28/4 - čtvrtek

27/4 - středa

 • dokončení opakování + sebehodnocení
 • L5 - slovní zásoba L5A - Experiences/I´ve been successfull
 • Grammar: Předpřítomný čas/Present perfect, termín příčestí minulé a jak ho vytvořím

26/4 - úterý

 • opakujeme na kontrolní práci L4 podle uč. str. 50 - dokončeno
 • PS str. 42, cv. 1,3,4 - opakování

21/4 - čtvrtek

 • opakujeme na kontrolní práci L4 podle uč. str. 50
 • procvičujte také na www.projectonlinepractice.com
 • kontrolní práci z L4 budeme psát 28.4.2016/čtvrtek

19/4 - úterý

 • Grammar: Talking about future arrangements - uč. str. 51
 • procvičení: uč. str. 51, cv. 5 - dobrovolníci si chtěli nechat oznámkovat
 • D.ú.: PS str. 41, cv. 3 - na stejném principu - doplň :kdy/ činnost

14/4 - čtvrtek

 • Everyday English/useful expressions (užitečné výrazy)
 • podle uč. str. 51, cv. 3a - zapamatuj si jejich význam,
 • přiřaď je k reakcím v cv. 3b
 • doplň totéž v PS str. 40, cv. 2, kontrola poslechem
 • připravte se na blížící se závěrečnou práci za L4, konkrétní termín ještě bude oznámen

13/4 - středa

 • L4D - kids: Dylan´s plan - video, vysvětlení děje, nových výrazů
 • otázky k porozumění, kontrola odpovědí, společná formulace
 • PS str. 40, cv. 1
 • povídáme si o snech a zážitcích

12/4- úterý

 • poslech - Jimmy´s and Martha´s dreams - vyprávěj uč. str. 49/cv.6
 • PS str. 39/cv.5 - samost. práce - přečti si sen Henryho, oprav tvrzení, kontrola se spolužákem
 • slovní zásoba L4D, připomenití příběhu Kids z minulé lekce - Virtual opera

7/4 - čtvrtek

 • procvičení neurčitých zájmen, opakování členů, poslech
 • PS str. 38, cv. 1,2,4
 • chybějící si dopsali zameškaný test slovních spojení z L4B

6/4 - středa

 • test slovních spojení z L4B
 • GRAMMAR - Neurčitá zájmena : some-/any-/every-/no-/+body/ +thing, použití
 • uč. str. 49, cv. 4b a PS str. 38, cv. 3
 • četba z učebnice - příběh Lord Bao and the Stone /str. 84/rozšíření slovní zásoby

5/4 - úterý

 • odpovědi na otázky k textu - písemně - hodnocená práce/diferencovaně podle výkonnosti žáků
 • zítra test na slovní zásobu - orientace ve městě/rady-L4B

31/3 - čtvrtek

 • L4C - The Tailor of Swaffham - četba příběhu/legendy

30/3 - středa

 • procvičení určitých/neurčitých členů - PS str. 36/2 a,b
 • pokyny - orientace ve městě - umím se zeptat na cestu, umím poradit, jak se dostat k..... - PS str. 37, cv. 3
 • d.ú. slovíčka L 4C - zapsat do slovníčku

29/3 - úterý

 • Grammar: použití určitého členu/neurčitého členu - vysvětlení
 • uč. str. 47, cv. 4, včetně interaktiv. cv.

22/3 - úterý

 • procvičení pokynů pro orientaci ve městě, radíme, kudy se dostanu k...
 • rozhovory V cestovní kanceláři

17/3 - čtvrtek

 • L4B - video příběh Sweet Sue and the bank robbers /uč. str. 46
 • PS str. 36, cv. 1 - orientace ve městě, kontrola poslechem

16/3 - středa

 • dokončení L 4A, PS str. 35, cv. 4,5 - použití členů určitých, opakování předložek
 • nácvik rozhovoru - V cestovní kanceláři
 • slovní zásoba L4B/ kdo nestihl - dokončí za d.ú.

15/3 - úterý

 • procvičení členů určitých - uč. str. 45, cv. 6
 • poslechy - rozhovor v cestovní kanceláři
 • d.ú. - připrav si rozhovor na téma návštěva v cestovní kanceláři / na út.22.3.

10/3 - čtvrtek

 • slovní zásoba - Places in a city
 • GRAMMAR - člen určitý - - uč. str. 45
 • PS str. 34, cv. 1,2,3

9/3 - středa

 • dokončení četby článku Our trip to London, práce s textem
 • uč. str. 45, cv. 2
 • oprava kontrolní práce, zápis známek

8/3 - úterý

 • Kontrolnípráce L3,
 • L4A - Our trip to London - slovní zásoba
 • četba uč. str. 44 oddíl 1-3

3/3 - čtvrtek

 • video Culture: Britain - uč. str.40, pracovní list /k vyzvednutí u vyučující

2/3 - středa

 • dokončeno opakování L3 - PS str. 32,33

1/3 - úterý

 • Revision L3 - opakování L3
 • uč. str. 42, cv. 2 - slovní zásoba, cv. 3 - dům a jeho části
 • cv. 4 - poslech
 • kontrolní práci z L3 píšeme ve čtvrtek 3.3./přeloženo na úterý 8.3. z důvodu zájezdu do divadla

25/2 - čtvrtek

 • L3D - Kids - video - Virtual soap
 • vysvětlení slovíček, useful phrases (užitečné výrazy)
 • Uč. str. 39, cv. 2, 4 a,b
 • PS str. celá str. 30, str. 31 cv. 3,4
 • Revision L3 - minulé časy a jejich použití - uč. str. 42, cv. 1a,b

24/2 - středa

 • tvoření slov - PS str. 29, cv. 4
 • zopakování minulých časů, detektivní příběh - čtení, odpovědi na ot. PS str. 29, cv. 5
 • zápis slovíček z L3C, kdo nestihl, dokončí za d.ú

23/2 -úterý

 • dokončení detektivního příběhu L3C, poslech rozuzlení
 • diskuze o řešení
 • slovní zásoba - dům, PS str. 28, cv. 2,3 = d.ú. - doplň čísla obrázků

18/2 - čtvrtek

 • diskuze, vyjadřování názoru (kdo je vrah) z příběhu
 • Uč. str. 37, cv. 2, 3, 4 - poslech
 • příští týden v úterý test ze slovní zásoby _ L 3B

17/2 - středa

 • test - minulý průběhový čas - výsledky dobré, kdo nepsal, nebo jehož výsledek byl velmi špatný/známka 5, může si opravit
 • 8 žáků nemělo d.ú ze včerejška
 • poslech příběhu "Murder in the library" - 2. část

16/2 - úterý

 • procvičování minulých časů - průběhového vs. prostého
 • PS str. 27, cv. 4, 5, 6
 • zápis slovíček z L 3B (PS str. 82) - za d.ú.
 • L3C - poslech detektivního příběhu "Murder in the Library" - 1. část, vysvětlení slovní zásoby
 • zítra (středa) - test minulého času průběhového

11/2 - čtvrtek

 • Grammar: Minulý čas průběhový vs prostý - vysvětlení (uč. str. 35)
 • procvičení - Dam breaks in Cranford - str. 35, cv. 5
 • zadán d.ú. do dom. sešitu - vytvoř tvary minulého času průběhového v záporu

10/2 - středa

 • Opakování minulého průběhového času
 • opakování slovní zásoby L 3B
 • poslech článku str. 34, cv2,
 • vyprávění obsahu článku podle série obrázků

28/1 - čtvrtek

 • Uč. str. 34 - četba článku - rozhovor reportéra s Johnem, zápis nových slovíček z textu
 • trénink nové slovní zásoby (přírodní katastrofy) - doplň vhodná slova k definicím

27/1 - středa

 • L 3B - Natural disasters - slovní zásoba, poslechy, Uč. str. 34, cv. 1a,b, c
 • PS str. 26, cv 1a - dokonči za d.ú.

26/1 - úterý

 • bruslení/ procvičení minulého průběhového času

21/1 - čtvrtek

 • procvičení ustálených slovních spojení - uč. str. 32, cv. 3
 • Grammar: Past Continuous - Min. čas průběhový - kladné, záporné věty, otázky

20/1 - středa

 • Poslech a porozumění - uč. str. 32/ cv. 2
 • Ustálená slovní spojení - uč. str. 33, cv. 3a, nauč se jako slovíčka

19/1 - úterý

 • hodnocení písemné práce, zhodnocení pololetní snahy, známky.
 • pokud máte pocit, že váš výkon mohl být lepší než byl, pak se ptejte sami sebe, co uděláte proto, aby příště lepší byl!
 • Začali jsme 3 lekci - oddíl 3A, slovní zásoba (countries = země), vyhledávání na mapě světa
 • poněkud šokující zjištění, jak někteří žáci 8. ročníku netuší, kde leží Afrika, v jižní Americe hledají Kanadu a Indii a Itálii chápou jako stejnou zemi. No, holt nesmíme žáky přetěžovat zbytečnými informacemi!

14/1 - čtvrtek

Kontrolní práce L2 - ke stažení(opraveno, průměr třídy 2,65)

13/1 - středa

 • Progress check - PS str. 22,23, cv. 5,7
 • Sebehodnocení: I can ...... (talk about my life in the future/make predictions/make offers)
 • ústní zkoušení žáků

12/1 - úterý

 • Revision L2 - uč. str. 30 - dokončeno
 • kontrola d.ú. - z PS str. 22, někteří neudělali vůbec, někteří nepsali věty, ale pouze očíslovali pořadí
 • společně Progress check - PS str. 22/2 - Useful expressions
 • PS 22/3 - rozdíl mezi Would you like to...? a Do you like....?
 • D.ú.: PS str. 23, cv.6 - vyber správný výraz, který se hodí jako odpověď

7/1 - čtvrtek

 • Revision - 2. lekce - uč. str. 30, cv. 2,3
 • PS - progress check - str. 22, cv. 1
 • D.ú. PS str 22, cv. 4 - doplň rozhovory podle nápovědy

6/1 - středa

 • Zopakovány všechny typy budoucích časů a jejich významů
 • Revision - 2. lekce - cv. 1 (předpověď do budoucna - prediction)

5/1 - úterý

Offering help - nabídka pomoci - uč. str. 27/cv.5a,b,c
d.ú. : PS str. 21, cv. 3

zkoušíme slovní zásobu a cvičení z onlinepractice

Závěrečná práce z 2. lekce se píše 14.1.2016

17/12 - čtvrtek

 • everyday English - užitečné fráze - uč. str. 27/3 a,b,c
 • Poslechy - uč. str. 27, cv. 5 - nabídky pomoci

16/12 - středa

 • četba : JAME´S PARTY po rolích - dramatizace textu
 • upevnění nové slovní zásoby a idiomů
 • PS str. 20/2, str. 21/ 3 - nabídky pomoci a použití WILL
 • opakování budoucího času s GOING TO + rozdíl oproti WILL
 • PS str. 21 cv. 4
 • d.ú. str. 20, cv. 1, kontrola poslechem

15/12 - úterý

 • dokončení will for predictions (předpovědi budoucnosti)
 • PS str. 19 cv. 4,5,6
 • slovní zásoba L 2D - Jame´s party
 • videopříběh z cyklu Kids zaměřeno na budoucí časy - will/going to

10/12 - čtvrtek

 • will for decisions + negative - PS /17 - str. 3,4 - procvičení
 • working with the words - PS str. 18, cv. 2,3

9/12 - středa

 • uč. str. 26 - poslech 4 - predictions /předpovědi - proroctví
 • PS - 16/1 - reading about a writer
 • d.ú.: PS 16/2 - vytvoř věty v budoucím čase s will

8/12 - úterý

 • upozorňuji, že byla otevřena L2 na www.projectonlinepractice.com, můžete tedy procvičovat slovíčka, gramatiku, poslechy a další dovednosti
 • dokončení dotazníku "Your future"
 • mluvíme o své budoucnosti: I think....I will... I hope..., I don´t think...
 • a mluvíme o kamarádovi (He thinks...he will...)
 • Slovní zásoba: Místa a předložky in-on - uč. str. 25, cv. 3

3/12 - čtvrtek

 • poslechový test podle domácího úkolu
 • ústní zkoušení z textu, který byl v dom. úkolu
 • Lekce 2C - dotazník Your future - práce se slovníkem
 • d.ú. - dopsat slovíčka podle PS str. 81/ L 2C

2/12 - středa

 • napsali jsme testík z minulého d.ú. - doplňování sloves do textu (bud. čas)
 • zítra napíšeme poslechový test z druhého dom. úkolu, proto poslouchejte pilně ještě jednou doma
 • PS 15 cv. 6- společně, rozhovor reportéra a ředitele vesmírného hotelu
 • Grammar: WILL for DECISIONS (náhlá rozhodnutí a použití will)
 • Uč. str. 23 cv. 3, 4, 5

1/12 - úterý

 • kontrola d.ú. - třetina třídy nevypracovala / společně zkontrolováno a vysvětleno - zítra test
 • Procvičování otázek v budoucím čase s will - uč. str. 21, cv. 7
 • slovní zásoba lekce 2B -Detective of the year + video
 • d.ú. poslech PS 15 cv 5

26/11 - čtvrtek

 • Budoucí čas s WILL - otázky a krátké odpovědi na ně
 • Uč. str. 21, cv. 5, 6 a
 • d.ú. PS 15, cv.4

25/11 - středa

 • dokončení článku - poslechu + interaktivní cvičení
 • Uč. str. 21/cv. 2a, 3 - porozumění textu
 • Grammar: budoucí čas vyjádřený WILL

24/11 - úterý

 • procvičení slovní zásoby (Space), poslech
 • PS str. 14, cv. 2,3, + cv. 1=d.ú.
 • Četba, poslech, porozumění: Uč. str. 20 - Star Travellers
  téma: cestování vesmírem

19/11 - čtvrtek

 • oprava a hodnocení kontrolní práce - výsledný průměr: 2.6
 • Culture - Families - about typical British families / video, pracovní list
 • d.ú.: slovní zásoba L2A - z PS str. 81 (Journey into space)

18/11 - středa

Kontrolní práce L1 - součástí bude poslech, gramatická cvičení a cvičení na slovní zásobu a čtení - porozumění textu.

Kontrolní práce

12/11 - čtvrtek

revision L1 - PS str. 12 - Progress check - doporučuji dokončit i str. 13

11/11 - středa

Revision before the test L1 - uč. str. 18

10/11 - úterý

 • d.ú.- zapsat slovíčka 1D (Kids+Activities) - PS str. 80
 • Talking about likes and dislikes - vysvětlení (mluvíme o tom, co máme/nemáme rádi) - uč. str. 15
 • PS str. 11/ cv. 4, 5
 • oznámena závěrečná práce z 1. lekce - 18.11. (středa)

5/11 - čtvrtek

 • upevnění frází - pozvání - přijetí pozvání - odmítnutí pozvání, změna názoru
 • Uč. str. 15, cv. 3,4
 • PS str. 10 - celá (blog, odpovědi na SMS....), polsech

4/11 - středa

 • test - členové rodiny, family tree
 • mluvíme o předchozím příběhu z videa Kids (Layla´s first day)
 • nový díl videa Kids - Layla´s new friends - porozumění, nové fráze

3/11 - úterý

 • dokončíme zkoušení rozhovoru
 • Poslech - uč. str. 13, cv 5 - What do you know about William? + práce s poslechem
 • d.ú. - PS str. 8, cv. 2 - family tree
 • společný zápis nové slovní zásoby z části 1D - Kids
 • trénujte slovní zásobu 1A - 1C!!!

27/10 - úterý

 • Poslechový test z dom. úkolu - dopadl výborně
 • Vyhledávání informací z textu - uč. str. 13, cv. 4 a,b - práce s novou slovní zásobou - téma My family
 • Zkoušeli jsme rozhovory, někteří velmi příjemně překvapili! Velké jedničky.
 • učte se slovíčka!

22/10 - čtvrtek

Prosím, pořiďte si fix na bílou tabulku, který jde smazat.

 • Procvičení slovní zásoby na téma My family
 • Uč. str. 12/1b - výrazy: only child, eldest child, youngest child, twins, middle child
 • Family tree - práce s textem, vyhledávání informací, uč. 13/3
 • D.ú. zápis slovíček oddíl 1C do slovníčku podle PS str 80 + poslech z CD v PS str. 8/cv.1, stopa 1.04 - slabší žáci poslechnou několikrát, kdo potřebuje pomoct, ohlásí se na doučování
 • Možno / doporučuji procvičovat celou 1.lekci na www.projectonlinepractice.com

21/10- středa

dokončen oddíl 1B- poslech v PS str 6 cv.2 - inspirace pro rozhovor, cos dělal o víkendu

zadán d.ú. všichni: PS str. 7, cv. 6 - doplň otázky - vysvětleno, řekli jsme si příklady

d.ú. pro nadané žáky: PS str. 7, cv. 7, vysvětlen princip, příklady

Začali jsme oddíl 1C - My family - slovní zásoba - členové rodiny
četba a poslech o rodině Chloe uč. 12/2

20/10 - úterý

práce se slovy/výrazy - doplňování do textu - PS 6/1
Past simple - questions - PS 7/4,5 - kdo chtěl, nechal si oznámkovat

Poslech tří rozhovorů - Co jso dělal o víkendu? + příprava vlastního rozhovoru ve dvojicích na stejné téma - do úterý 27.10.

15/10 - čtvrtek

Doplňující otázky k porozumění příběhu z videa. procvičení slovní zásoby. Doplnění vět chybějícími slovy. Uč. str. 11, cv. 2

Grammar: Otázky v minulém čase prostém, - sloveso být a ostatní slovesa.

Zapsány známky z testu do ŽK.

D.ú.: zapsat a učit slovíčka - PS str. 80, část 1B, +

14/10. - středa

Dokončili jsme poslední procvičení minulého času v kladných větách oznamovacích - pravidelná a nepravid. slovesa. Bylo to v PS str.5, cv.6.

Dál jsme se pustili do nové části: 1B. Bylo tu nový videopříběh detektivů Smart Aleca a Sweet Sue. Seznámili jsme se s novou slovní zásobou, kterou ještě budeme procvičovat: case, disappear, solve, flu, arrest, ill, parcel.

Napsali jsme test ze cvičení, které bylo minulý týden zadáno za dom. úkol.


13.10.15/úterý

-KO d.ú. - ze 17 dětí mělo úkol 10 žáků. Úkol jsem opravila a vrátila dětem zpět s tím, aby se na chyby podívaly. Kdo nerozumí, může za mnou zajít, vysvětlíme si znovu.

- Dnes jsme poslouchali o spisovatelce, vyprávění o jejím životě. Procvičovali jsme přídavná jména rich, naughty, ill, famous, popular, quiet a jejich použití. Děti měly napsat podobné velmi stručné vyprávění o nějaké známé osobě, buď z rodiny nebo o obecně známé osobnosti. Věty typu: Babička se narodila.... kdy/kde.... vyrůstala...kde, chodila do školy....kde, dostala práci...kde.... vdala se...měla kolik dětí..... apod. Kdo nestihl v hodině. Dokončí těchto pár vět doma. Zítra odevzdáme.

8.10.15/čtvrtek

Zadán d.ú. : PS str.4, cv. 2

Vysvětlen rozdál mezi pravidelnými a nepravidelnými slovesy a tvorba minulého času prostého (opakování)

Procvičeno v : PS str. 5, cv. 5, a v uč. str. 9, cv. 5 - porovnávali jsme život na Novém Zélandu a v Londýně.

7.10.15/středa

Procvičení slovní zásoby: PS 4/1a,b, přídavná jména (opakování) PS str4/cv3 (nové slovíčko: naughty - zlobivý)

Opakování minulého času prostého - Past simple/ sloveso být - uč. str9/cv3, PS str. 5, cv.4

6.10.15/úterý

četli jsme a poslouchali vyprávění kluka z Nového Zélandu "My New Home" a dělali k textu otázky, jak jsme porozuměli. Měli jsme příležitost slyšet pěkný přízvuk angličtiny používané na N.Z. Procvičujte slovní zásobu - Life stages. Lze i na ProjectOnlinePractice/Vocabulary.

Někteří žáci dostali kopie Úvodních písemných prací pro rodiče k nahlédnutí, prosím o podpis, že byli seznámeni. Pokud ještě někdo má zájem vidět práci svého dítěte, vzkažte, prosím, pošlu kopii též.

Zítra začneme opakovat minulý čas.

4.10.15

Během září jsme prošli v učebnici část nazvanou Introduction (úvod). Zopakovali jsme důkladně přítomné časy (simple a continuous) a porovnali jejich použití. Slovní zásoba a poslechy se týkaly Classroom discussion (rozhovorů ve třídě).

Dále jsme se dívali na nový seriál pro tento školní rok - Smart Alec a Sweet Sue, kde se nám objevila další slovíčka. Jejich souhrn mají děti mít zapsán a je rovněž uveden v PS na str. 80 - část Introduction A + B. První díl seriálu byl zaměřen právě na rozdílné použití přítomných časů.

Procvičovali jsme v PS - str. 2 a 3, které jsme udělali společně. Učili jsme se poskytnout osobní informace, seznámit se s novou osobou.

Na závěr jsme napsali úvodní písemnou práci, zaměřenou právě na přítomný čas. Úkolem žáků bylo do známého textu, se kterým už pracovali před tím, doplnit správné tvary přítomného času daných sloves. V pracích se velmi často opakovala stejná chyba, totiž, že žáci zapomínali v průběhovém čase dát tvar slovea být, např. I am sitting, a chybně uváděli I sitting... apod. S tímto jevem bojujeme stále již několik let a ne a ne se ho zbavit. Nesoustředěnost? Výsledek třídy pěkný není, pouze jedna jednička, jedna dvojka, dvě čtyřky, dvě pětky, zbytek trojky. Jsem z toho smutná vzhledem k tomu, jak dlouho se již přítomný čas (to nejjednodušší) děti učí, a stále v něm chybují. Pokud je vedu, je po problému, potřebují ťuknout a hned vědí, kde mají chybu, ale při samostatné práci ..... Dobrá, nebudeme brečet :) ale učit se! V úterý budou známky v ŽK.

Začali jsme 1. lekci - část 1A, slovní zásobu Life stages - Etapy života (viz slovníček, též PS str. 80) + My new home. Učíme se tedy mluvit o životních fázích od narození do smrti.

Tož tak! Příště víc.