Anglický jazyk 7.ročník

MOTTO

K čemu je to dobré

Naleznete zde informace o probíraném učivu, zadaných úkolech či projektech a o aktuálním dění v předmětu.

Může být užitečné pro žáky, kteří jsou nemocní, i pro ty, kteří zapomněli, na co se mají připravit, či jaký udělat domácí úkol.
A také pro rodiče, kteří často nedostanou ze svých ratolestí ani slovo o tom, co se ve škole dělá, kromě odpovědi : "NIC" :))
__________________________________________________________

Jak to u nás chodí

Předmět je vyučován podle učebnice Project 2 nakladatelství Oxford University Press a žáci mají k dispozici rovněž pracovní sešit včetně poslechového CD. To si nechávají doma, nenosí ho do školy, protože slouží výhradně k domácím poslechům. Slýchám výmluvy typu: Já jsem ho ztratil, mně se zlomilo v tašce, mám ho poškrábané... Kdo nemá možnost poslechů doma, požádá vyučující a může poslouchat ve škole, po vyučování. Domácí poslechy jsou zadávány max. 1-2x za měsíc.

Děti dostaly i přístupové kódy k online procvičování na internetu, kde jsou cvičení speciálně k naší učebnici. Přístupové údaje mají mít nalepeny ve školním sešitě (English). Vždy jim dám pokyn, kdy už mohou procvičovat danou část lekce, nicméně je to ryze dobrovolné, pro toho, kdo se chce naučit více, nebo má problémy a potřebuje "doučování" . Procvičování obsahuje i správné řešení.

Žáci si vedou sešit English (školní), kde si vysvětlujeme novou látku, procvičujeme, občas hodnotím krátká cvičení.
Sešit Vocabulary slouží k zápisu slovní zásoby, z toho by se děti měly učit slovíčkům, nicméně raději bych, aby si je zapamatovaly z vět a frází v textu.
Sešit Homework je pro domácí úkoly, který nosí na každou hodinu, ačkoli se stále velmi diví. Je to proto, abychom mohli zapsat zadaný dom. úkol a měli kam.
Ve škole ještě vedeme sešit Tests, je zřejmé k čemu slouží, k nahlédnutí je kdykoli na požádání nebo na třídních schůzkách. Stejně tak větší písemná opakování (čtvrtletní), která píšeme na samostatné listy papíru.

V hodině poměrně často potřebujeme lepicí tyčinku, je skvělé, pokud ji děti mají v penále, nikoli ve skříňce, tam je nám k ničemu. Dovedete si představit, pokud mají lepidlo ve třídě 4 žáci a učitelka, jak dlouho trvá nalepení jednoho papírku a jaký je kolem toho rozruch. (asi ne, kdo tam nebyl, neuvěří :)

Bylo by fajn, kdyby nám rodiče pomohli tím, že by občas prohlédli sešity svých dětí, možná tam najdou hezké překvapení (opravdu) a možná také jen "opravdu hezké" překvapení a počtou si. Rozhodně ale budou informováni více, jak si dítě v předmětu vede, než jen ze žákovské knížky. A kdyby připojili i podpis, že sešit viděli, viděla bych to jako skvělou spolupráci. A potomek by pak věděl, že je o něj zájem oboustranný, a jen tak něco neošulí. / Vím, máme i svědomité děti, spíš se zde snažím napravit problémy s těmi lajdajícími :)

Pokud někdo z žáků potřebuje znovu, navíc nad rámec běžné hodiny, vysvětlit probírané učivo, nebo potřebuje víc procvičit, rád by zopakoval poslechy apod., jsem mu k dispozici denně od 12:30, ale prosím po předchozí domluvě, abych přizpůsobila svůj pracovní program.

Tak to je snad vše, prozatím, ony mne děti zase k něčemu inspirují, nač jsem zapomněla. Často mám pocit, že jsou vždy o krok přede mnou.

_________________________________________________________

A teď konkrétně, co zrovna děláme:

31/5 - úterý

 • videokurz AJ Extr@ - 3. díl
 • příprava na testování - Unit 2 - ověření gramatické i lexikální kompetence, poslechy

27/5 - pátek

 • příprava na testování - čtení s porozuměním, poslech

26/5 - čtvrtek

 • příprava na testování - gramatická a lexikální kompetence Unit 1
 • Psaní: Napiš krátký text, kde popíšeš svůj den a použij dané výrazy

25/5 - středa

 • otázka slovesa have to: Musíš.....? /procvičování
 • oprava domácího úkolu
 • videokurz AJ Extr@ - 2. díl - dokončeno

24/5 - úterý

 • procvičování slovesa HAVE TO/muset
 • PS str. 59 cv. 4
 • d.ú. : Do domácího sešitu nadiktovány 4 věty se slovesem HAVE TO - k překladu do AJ
 • videokurz AJ Extr@ - 2. díl/část

20/5 - pátek

 • grammar: sloveso HAVE TO (muset, být nutné) - uč. str. 73, cv. 5
 • výukový videokurz AJ Extr@

do 19/5 - výpadek stránek, nemohla jsem zapisovat

 • intenzivní procvičování přídavných jmen a příslovcí - uč. str. 71 a PS str. 57
 • nová lekce 6C - slovní zásoba -druhy filmů, uč. str. 72, cv. 1,
 • PS str. 58, cv. 1,2,3
 • test na přídavná jména a příslovce

13/5 - pátek

 • kontrola d.ú. on-line - vypracovali jen někteří, ostatní dodělají do ÚT a budou hodnoceni známkou
 • procvičení příslovcí - hodnoceno, diferencovaná práce
 • výukový videokurz AJ Extra

12/5 - čtvrtek

 • procvičení příslovcí - PS str. 56, cv. 2, 57, cv. 3
 • procvičování na www.projectonlinepractice.com - zde také d.ú - v Menu najděte 6 Entertainment - Grammar - záložka 1 a 2 - procvičte si tolikrát, dokud budete mít chyby, max lze 3x
 • kdo nemá přístup k internetu, má možnost d.ú. udělat ve škole

11/5 - středa

 • Grammar: Přídavná jména a Příslovce
 • uč. str. 71, cv. 4a,b,c
 • PS str. 56 cv. 1 - tvoř příslovce z přídavných jmen

10/5 - úterý

 • četba článku Doctor X - uč. str. 70
 • odpovědi na otázky str. 71, cv. 3a, ot. 1-4
 • pro nadané žáky: d.ú. dokonči odpovědi na otázky 5 - 10

6/5 - pátek

 • poslechy uč. str. 69, cv. 6
 • L 6B - slovní zásoba společně, kdo nestihl, dokončí si zápis do slovníčku za d.ú.

5/5 - čtvrtek

 • zápor a otázka v budoucím čase - učeb. str. 68, cv. 4 b, cv. 5
 • d.ú. PS str. 55, cv. 4 - někteří neměli, dokončí do zítřka

4/5 - středa

 • GRAMMAR: budoucí čas vyjádřený vazbou "Be going to" + procvičování
 • četba textu učeb. str. 68, cv. 3
 • PS str. 55, cv. 4, doplň tvary budoucího času s "going to",
 • od věty 7 za d.ú.

3/5 - úterý

 • kontrolní práce L5

28/4 - čtvrtek + 29/4 - pátek

 • procvičování na kontrolní práci L5 podle DVD - interaktivní cvičení

27/4 - středa

 • L6A - TV programmes - základní slovní zásoba, procvičování
 • Uč. str. 68, cv. 1, poslechy, PS str. 54, cv. 1

26/4 - úterý

 • opakujeme na kontrolní práci - pracovní listy- viz školní sešit
 • slovní zásoba L6A - Entertainment

21/4 - čtvrtek

 • opakujeme ke kontrolní práci z L5, kterou napíšeme 3.5.2016 (úterý) /oznámeno také prostřednictvím ŽK

19/4 - úterý

 • opakujeme na písemnou práci z L5 - uč. str. 66, cv. 2
 • video - Weather in Britain - dokončení
 • d.ú. PS str. 52, cv. 1

15/4 - pátek

 • Opakujeme L5 podle uč. str. 66, mluvíme o nejlepších/nejhorších školních předmětech, fotbalových týmech, dnech v týdnu, atd.
 • Weather in Britain - roční období, rozšíření slovní zásoby podle uč. str. 64, cv. 2
 • d.ú. pro žáky s problémy - znovu si zopakuj slovní zásobu, především tu z dneška

14/4 - čtvrtek

 • II. a III. stupeň přídavných jmen - procv.
 • PS str. 50/cv. 2 - křížovka - rozšíření slovní zásoby
 • poslechy PS str. 51, cv. 3a, 3b
 • začínáme opakovat lekci 5 - Uč. str. 66, cv. 1 - samostatně

13/4 - středa

 • II. a III. stupeň přídavných jmen - procv.
 • dobrý - lepší - nejlepší, špatný - horší - nejhorší
 • Uč. str. 63, cv. 2/c, cv. 3 - seřaď od nejlepšího do nejhoršího
 • Nové učivo: to be as cold as ice - přirovnání
 • procvičení v učeb., str. 63, cv. 5 a v PS str. 49, cv. 1

12/4 - úterý

 • L5D - komiksový příběh "Mickey, Millie and Mut go camping"
 • procvičení slovní zásoby
 • zadání d.ú. vybraným žákům - PS 48/4 - přelož do sešitu d.ú.

8/4 - pátek

 • práce s interaktivním CD k učebnici - procvičování L5A,B,C
 • d.ú: zapiš slovíčka L5D - PS str. 84

7/4 - čtvrtek

 • dokončení poslechu - geografické údaje - PS str. 49/6, zápis vět, co jsme zjistili o velkých městech Evropy
 • mluvíme o světadílech, řekách, pohořích apod /podle PS str. 48
 • d.ú. - PS str. 48, cv. 3

6/4 - středa

 • kontrola d.ú., společná oprava, procvičení stupňování
 • pětiminutovka na celkové stupňování přídav. jmen
 • poslech - geografické údaje - PS str. 49 cv. 4

5/4 - úterý

 • test na 2. stupeň přídavných jmen - podle dom. úkolu na 29.3.
 • ústně procvičení 3. stupně - podle cv. v uč. str. 61/5a, několik vět samostatně do sešitu, hodnoceno jako práce v hodině - jen ti úspěšní
 • d.ú. PS str. 49/cv.7 - doplň 3. stupeň př. jména + přelož pět vět do dom. sešitu.

1/4 - pátek

 • test na slovní zásobu - počasí + přídavná jména
 • GRAMMAR: III. stupeň přídavných jmen/superlatives
 • nová lekce 5C - Record breakers
 • kvíz s poslechem podle uč. str. 60
 • d.ú. PS str. 49, cv. 5 - doplň III. stupeň přídavného jména a prvních 5 vět přelož do DOMÁCÍHO sešitu

31/3 - čtvrtek

 • PS str. 47 - dokončeno
 • porovnáváme -počasí/věci/osoby apod.- Uč. str. 59
 • další přídav. jména - stupňování - viz učebnice str. 59 - nauč se jejich významy
 • bude test z příd. jmen a počasí

29/3 - úterý

 • kontrola d.ú., vysvětlení, ohodnocení
 • další procvičení stupňovaných přídav. jmen.
 • poslech zaměřený na stupňovaná přídav. jména - PS. str. 47, cv. 4

22/3 - úterý

 • Grammar - stupňování přídavných jmen - zaměřeno na II. stupeň (Comparativ)
 • vysvětlení výjimek
 • uč. str. 59, cv. 5 - napiš uvedená přídavná jména v II. stupni a přelož - samostatná práce s pomocí vyučující, aplikace pravidel - práce byla známkovaná za snahu jako práce v hodině, kdo nestíhal nebo potřeboval více pomoci, mohl přijít na doučování
 • D.ú.: PS str. 43, cv.3 - přepiš věty do domácího sešitu a přelož

17/3 - čtvrtek

 • mluvíme o počasí v nasí zemi, rozšíření slovní zásoby
 • poslechy, čtení k porozumění - uč. str. 58 cv.3

16/3 - středa

 • procvičení tématu Počasí - PS str.46, cv. 1,2
 • světové strany, roční období - opakování
 • poslechy z učebnice str. 58, cv. 2 - téma - počasí

15/3 - úterý

 • PS str. 44, cv. 1,2,3 - procvičení otázek How ......?
 • poslechy/ jezero Loch Ness
 • L5B - počasí - slovní zásoba podle uč. str. 58/1
 • opakujte si slovní zásobu

11/3 - pátek

 • kontrola d.ú./ poslech článku
 • uč. str. 57, cv. 6,7 - oprav věty podle skutečnosti - vyhledej v textu

10/3 - čtvrtek

 • nácvik otázek typu How high, How deep....
 • opakování čtení čísel, velkých čísel, metry, kilometry atd.
 • United Kingdom - vysvětlení o jednotlivých zemích, názvy zemí...
 • četba uč. str. 57, 5a, doplňování slov podle významu vět
 • d.ú. : str. 57 /5a - oddíl 6 - opiš a doplň chybějící slova - do domácího sešitu

9/3 - středa

 • oprava testu, zápis známek
 • PS str. 40, cv. 3, poslech
 • L5A - Our country - slovní zásoba

8/3 - úterý

 • test L4 - počit. a nepočit. podst. jména, some/any
 • PS str. 40, cv 1,2 - procvičení slovní zásoby(vaření)

4/3 - pátek

 • L4D - Emma´s apple crumble - recept, pracovní postup, příprava pokrmu
 • uč. str. 50, PS str. 40, cv. 1

3/3 - čtvrtek

 • L4C - Uč. str. 49, cv. 4a, b, poslech 5a, b
 • PS - 39/4,5
 • budeme psát test na počit. a nepočit. podst. jména, some/any, much/many - úterý - 8.3.

2/3 - středa

 • Grammar: How much/How many - uč. str. 49
 • slovní zásoba: vyjádření množství u potravin
 • PS str. 38, cv. 1,2,3

1/3 - úterý

 • procvičujeme some/any/a - PS str. 37, cv. 4 - poslech
 • PS str. 37, cv. 5 - odpověz na otázky
 • PS str. 37, cv. 6 - doplň členy, kde je to potřeba
 • Uč. str. 45 cv. 7 - poslech - v restauraci - Co si Emma objednala?

26/2 - pátek

 • znovu poslech příběhu "Stone soup"
 • opakování sloves - pravidelná/nepravidelná, vyhledávání
 • Grammar - some/any - výklad + PS str. 36/ cv.3 - poslední 3 věty za d.ú,

25/2 - čtvrtek

 • procvičení počitatelných a nepočitatelných podst. jmen - PS str. 35/ cv. 6
 • L4B - Stone soup - slovní zásoba - další potraviny + slovíčka ze čteného příběhu
 • čtení příběhu uč. str. 46

24/2 - středa

 • Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
 • uč. str. 45, cv. 4 a, b, 6b
 • PS str. 35, cv. 5
 • nácvik rozhovoru

23/2 - úterý

 • procvičení slovní zásoby Food v PS - str. 34, cv. 1,2,3
 • poslech rozhovoru - v restauraci - objednáváme jídlo
 • zápis rozhovoru do sešitu
 • všichni žáci si připraví rozhovor na téma objednání jídla v restauraci - dvojice + číšník - do úterý 1.3.

19/2 - pátek

 • L 4A - trénink slovní zásoby - jídlo, pití, poslechy
 • samostatná práce s textem - rozhovor, odpovědi na otázky/uč. 44/3
 • hodnocení kontrolní práce L3

18/2 - čtvrtek

 • Kontrolní práce L3
 • L4A - slovní zásoba - Food / zápis do slovníčku - d.ú. kdo nestihl, dokončí do úterý 23.2.

17/2 - středa

 • Revision L3 - poslechy, min. čas sloves
 • PS str. 32, cv. 2,3,4

16/2 - úterý - Revision L3 - Opakování L3

 • procvičování minulých časů nepr. sloves - interaktivní cvičení
 • uč. str. 42, cv. 1a) - doplň slovesa do příběhu v min. čase
 • uč. str. 42, cv. 1b) seřaď obrázky podle příběhu a vyprávěj
 • d.ú. PS str. 32/cv. 1 - doplň slovíčka pod obrázky
 • závěrečný test ze 3. lekce píšeme ve čtvrtek 18.2.

12/2 - pátek

 • Otázky začínající tázacími zájmeny "Wh_" (Where did you go?)
 • Uč. str. 39, cv. 3b, 4a
 • PS str. 30, cv. 2,
 • d.ú- PS str. 31, cv. 4 - vytvoř otázky podle obrázků a odpověz krátce

11/2 - čtvrtek

 • Otázky v minulém čase - důkladné procvičení
 • Práce s textem, vyhledávání informací a odpovědi na otázky
 • (uč. str. 39, cv. 2)

10/2 - středa

 • opakování slovesa být v min. čase, sklávání příběhu po větách
 • kontrola d.ú. z 28.1. - všichni napsali v přít. čase místo v minulém, opraví se mnou po vyučování
 • L3D - Mut´s holiday (video příběh) - otázka v minulém čase

9/2 - úterý

 • Opakování slovní zásoby L3A
 • zopakování probraných nepravidelných sloves a tvoření minulého času, vyhledávání v tabulce
 • kontrola d.ú. z 28.1. - NIKDO NEMĚL! - náhradní termín do zítřka
 • test - 4 základní slovíčka z L3A (z 5. ledna!)

28/1 - čtvrtek

 • další nepravidelná slovesa - připsána do seznamu
 • Pozdrav z prázdnin - téma cestování, s použitím minulého času
 • d.ú. - nalep zadání do sešitu d.ú., doplň slovesa z nabídky v minulém čase

27/1 - středa

 • každý dostal kopii tabulky nepravidelných sloves, kde jsme si vyznačili slovesa, která bychom už měli znát
 • další, nová nepravidelná slovesa, jejich použití

26/1 - úterý

 • bruslení/procvičováníprobraného učiva

22/1 - pátek

 • poslechové cvičení zaměřené na nepravidelná slovesa v minulém čase - PS str. 28/2
 • Uč. str. 36, cv. 7, doplň věty, vyhledej min čas sloves v tabulce, kdo požádal o známku, byl ohodnocen
 • trénovali jsme na test na příští týden

21/1 - čtvrtek

 • Další nepravidelná slovesa - uč. str. 36, cv. 3 - vyhledávání v textu + poslech
 • PS 28/1 - křížovka
 • příští týden/ středa - napíšeme testík na minulý čas PRAVIDELNÝCH SLOVES - nadiktována slovesa, která si žáci mají zopakovat

20/1 - středa

 • S Matějem a Honzou N. domluveno doučování, ostatním také nabídnuto ohledně minulého času
 • Nepravidelná slovesa - minulý čas - vysvětlení, vyhledávání v tabulce
 • Uč. str. 36, cv. 1,2
 • D.ú.: PS str. 27, cv. 3b.
 • hříšníci, kteří znovu neměli dom. úkol si ho vypracovávali zde pod mým dohledem

19/1 - úterý

 • Důkladné procvičení minulého času pravidelných sloves - kladné a záporné tvary
 • Více procvičit a dovysvětlit potřebují: Honza N. a Matěj N., měli by přijít na doučování.
 • Adam, Martin, Honza P. neměli domácí úkol.
 • dokončili jsme L 3B, zapsali slovíčka (slovesa) z L 3C, kdo nestihl, dokončí za d.ú.

15/1 - pátek

 • Grammar: Záporné věty v minulém čase (pravidelná slovesa)
 • d.ú.: nalepeno zadání s cvičením na kladné a záporné věty v minulém čase do domácího sešitu - vypracuj do úterý

14/1 - čtvrtek

 • kontrola - co jste napsali o Conorovi? (uč. str. 35/4)
 • PS 26/2
 • PS 27/3 - poslech a doplnění informací
 • zápis slovíček L 3B

13/1 - středa

 • GRAMMAR: Past simple: regular verbs - Minulý čas pravidelných sloves (výklad do sešitu) - podle tabulky v uč str. 34/ cv. 3a
 • poslech cv. 3b
 • procvičení / cv. 3c/ str. 35
 • Uč. str. 35, cv. 4 - napiš o Conorovi a jeho prázdninách v minulém čase

12/1 - úterý

 • ústní zkoušení žáků zaměřeno na zvládnutí slovní zásoby
 • PS str. 25/5 - zopakování otázek se slovesem být v min. čase
 • PS str. 26/cv.1 slovní zásoba k L 3B - opakování
 • poslech a čtení s porozuměním - vyber správnou možnost: Uč. str. 34/2a - vyber, jaký měla rodina Conora problém během dovolené

8/1 - pátek

 • ústní zkoušení žáků
 • Reading - uč. str. 33, cv. 7a) + poslech + c) oprav tvrzení
 • PS str. 25, cv.5
 • d.ú. zápis slovní zásoby z PS str. 82, oddíl 3A (Where were you last weekend?)

7/1 - čtvrtek

 • PS str. 25, cv.4 - oprav věty (min. čas slovesa být)
 • GRAMMAR: Otázky v min. čase se slovesem být
 • Uč. str. 33, cv. 5,

6/1 - středa

 • Minulý čas slovesa být - procvičování, + záporné tvary
 • PS str. 24, cv. 2 - poslech
 • PS str. 24, cv. 3

5/1 - úterý

 • Lekce 3A - slovní zásoba podle cv. str. 32 / 1a
 • Grammar: Minulý čas slovesa být (uč. str. 33/cv.3a, 4a)
 • D.ú. : PS str. 24/cv.1 doplň nová slovíčka k obrázkům

18/12 - pátek

 • poslední předvánoční hodina, četba vánočního příběhu uč. str. 82- The Little Fir Tree, poslechy (carols)

17/12 - čtvrtek

 • test dopadl velmi dobře, průměrná známka je 2,00
 • dnes jsme ústně zkoušeli na známky a opakovali, byly hezké známky, máme uzavřenu 2. lekci

16/12 - středa

Kontrolní test Lekce 2 - obsahuje poslech o zvířatech, cvičení na tvary času průběhového versus prostého, cvičení na tvary zájmen, přiřazování zvířat k jejich popisu.

15/12 - úterý

 • Hodina se neuskuteční - vyučující nepřítomna
 • procvičujte L2 na www.projectonlinepractice.com

11/12 - pátek

Revision - příprava na test L2 - použití přítomného času prostého vs průběhového, zájmena osobní v podmětu a předmětu


10/12 - čtvrtek

Revision - příprava na test L2/ přítomný čas průběhový + otázky

9/12- středa

 • dramatizace příběhu Chicken Licken
 • PS 20/2 - příběh o perníkovém panáčkovi - rozšířeníslovní zásoby
 • PS 21/4 - procvičení zájmen v podmětu a předmětu
 • PS 21/5 - Giving advice - sloveso must
 • d.ú.: PS str. 22, cv. 1- zakroužkuj správné slovo + cv.2 najdi dalších 9 zvířat

8/12 - úterý

 • upozorňuji, že již byla otevřena 2.lekce na www.projectonlinepractice.com, tedy můžete procvičovat jak slovíčka, tak gramatiku i poslech a další dovednosti
 • procvičení slovesa MUST - uč. str. 27, cv. 3
 • GRAMMAR: Osobní zájmena v podmětu a v předmětu (uč str. 27)

4/12 - pátek

 • Lekce 2D - Story of Chicken Licken - čtení, poslech
 • sloveso MUST, časování
 • PS str. 20, cv. 1 slovní zásoba
 • D.ú.: zapsat slovíčka z L2D podle PS str 81-82

3/12 - čtvrtek

 • znovu podrobně vysvětleno cv str. 25, 5b - vyhledány společně časové údaje, barevně odlišeno, kdy se jedná o čas průběhový a kdy o prostý. zadán d.ú - znovu doplň slovesa ve správném přítomném čase - do sešitu dom. úkolů
 • čtení článku Meerkats (str.25) - vysvětlena neznámá slovíčka, vyprávění o zvířatech, popis zvyků
 • samostatná práce: cv. 6 a - jsou tvrzení pravdivá? Pokud ne, oprav je. - známkováno

2/12 - středa

 • nácvik rozpoznání rozdílu mezi přítomným časem prostým a průběhovým
 • poslech PS 19, cv. 3, 4
 • uč. 25, cv. 5b

1/12 - úterý

 • popis zvířat - uč. str. 24/cv3
 • Grammar: Přítomné časy - vysvětlení rozdílu mezi časem průběhovým a prostým
 • Uč. str. 24/cv.4 - četba se zaměřením na použití časů
 • d.ú. - PS str. 18/ cv. 1,2

27/11 - pátek

 • PS str. 16, cv. 1, 17, cv. 4,5
 • procvičení slovní zásoby

26/11 - čtvrtek

 • kontrola d.ú - poslechu
 • PS str. 16, cv. 2, 3
 • Uč. str. 23/ cv. 5a
 • slovní zásoba lekce 2C - wild animals

25/11 - středa

 • test - domácí práce/activity - v průběhovém čase
 • zopakován příběh Mickey Millie a Mut - dramatizace
 • Uč. str. 23/2 - otázky k videu
 • Grammar: - otázky v průběhovém čase
 • Uč. str. 23, cv 2, cv. 4

d.ú. : PS str. 16, cv 2a - poslech - doplň jména do obrázku

24/11 - úterý

 • test - Farm animals- napsán, test na domácí aktivity odložen na středu (znovu procvičeno v průběhovém čase)
 • L2B - příběh (video) Mickey and Millie and Mut - vymýšlíme otázky v průběhovém čase, hledáme slovesa, převádíme je do -ing tvarů
 • PS str. 15, cv. 6 - porovnej, co dělají lidé na obr. A a B. Napiš rozdíly. - procvičení průběhového času.

20/11 - pátek

 • Grammar - záporné věty v průběhovém přítomném čase
 • Uč. str. 21/ 6 a, b
 • poslech PS 15/4
 • PS 15/cv.5 - třídění sloves v ingovém tvaru do tabulky podle pravopisu
 • zápis slovní zásoby z L 2B - Mickey´s model dinosaur
 • v úterý 24.11. píšeme krátký test na slovíčka - zvířata + aktivity - domácí práce

19/11 - čtvrtek

 • říkáme čas
 • uč. str. 21, cv. 4 - otázky odpovědi k článku na str. 20
 • Grammar: Present continuous - Přítomný čas průběhový - vysvětlení, použití - uč. str. 21, cv. 5a, b,
 • d.ú.: PS - str. 14, cv. 3 - zakresli do ciferníků správný čas podle vět

18/11 - středa

L2A - Our school trip

 • Uč. str. 20 - poslech nové slovní zásoby/zvířata a jejich mláďata
 • - cv. 3, poslech, četba, Výlet na farmu,
 • D.ú. PS str. 14, cv. 1-zakroužkuj mláďata, cv.2 - doplň mládě

13/11 - pátek

 • oprava kontrolní písemné práce, hodnocení - průměr práce L1- 2,6
 • Culture in Britain - Festivals - video,

12/11 - čtvrtek

 • Kontrolní práce L1 - složení: poslech (2 cvičení - denní aktivity, datum), gramatika a slovní zásoba -(3 cvičení - příslovce četnosti, řadové číslovky, seřad slova do správného pořadí, aby vznikly otázky), čtení - porozumění textu - vyhledej informace
 • slovíčka L 2A - zápis

11/11 - středa

 • Revision before the L1 test - uč. str. 18, PS str. 13

10/11 - úterý

 • Revision before the L1 test - uč. str. 18

d.ú. - PS str. 12, cv. 3b - doplň odpovědi podle poslechu

6/11 - pátek

 • příslovce četnosti - mluvíme o každodenních činnostech a jak často je děláme
 • poslech . Uč. str. 15, cv.6
 • D.ú. PS str. 12, cv.1,2 / opakování k závěrečné práci za celou 1. lekci
 • Oznámen termín závěrečné kontrolní práce k 1.Lekci - 12.11. (ČT)

5/11 - čtvrtek

 • dokončení nové gramatiky - vysvětlili jsme si, na jaké místo ve větě příslovce četnosti dávat
 • procvičeno: Uč. str. 15, cv. 4, PS str. 11, cv.5
 • poslech a čtení - uč. str. 14, cv. 2a - Qasar
 • kontrola d.ú. - někteří neudělali vůbec, někteří neposlouchali dostatečně, chyběla jim obvykle poslední věta, opraveno, vráceno, zítra test z poslechu

4/11 - středa

 • PS str. 10, cv. 2,3 - vysvětlen výraz "a bin" - odpadkový koš, popelnice
 • d.ú. - poslech: PS 10/4 - napiš, co Toby dělá a co nedělá
 • nová gramatika : Příslovce četnosti (adverbs of frequency) - never, seldom, sometimes, often, usually, always

3/11 - úterý

 • test na slovní zásobu Lekce 1A - 1C/ přineste zpět testové sešity, kdo je máte doma
 • Lekce 1D - uč. str. 14 - mluvíme na téma domácí práce: cv. 1a,
 • poslech 1b - What is Henry doing?
 • dom. úkol nezadán, ale učte se nadále slovíčka
 • test dopadl průměrně, děti dostaly dvě známky - za slovíčka z ČJ do AJ a z AJ do ČJ - zítra zapíšeme do ŽK

27/10 - úterý

 • Kontrola d. ú. - stále bylo hodně chyb - ti, kteří ještě mají problémy, mají možnost doučování - lze přijít po domluvě denně od 12.30, kdykoli. Někteří úkol neudělali vůbec (ti, kteří to potřebují nejvíc).
 • začali jsme další oddíl 1D - At home - trénink slovní zásoby na téma domácí práce
 • PS str. 10, cv. 1, udělali
 • vybrány PS, školní sešity ke kontrole a pro rodiče na třídní schůzku, k dispozici budou také testy
 • trénujte slovní zásobu!!

23/10 - pátek

 • Opět trénink otázek, žáci je musí zvládnout!
 • zadán d.ú. na otázky - zadání nalepeno do sešitu d.ú, ale někteří sešit neměli, přestože mají povinnost ho nosit, tak jsem zvědavá, jak úkol dopadne.
 • Ukázka z úkolu: Kde máš tašku? Where do you have (your) bag? Co dělá? What does he do?
 • pokud si ještě někdo nebude vědět s úkolem (otázkami) rady, přijde v Po za mnou a uděláme to spolu, místo aby to bezmyšlenkovitě opsal od kamaráda, tím se nic nenaučí.
 • poslech rozhovoru reportéra a Monicy, který se jí kladl otázky typu: Kdy vstáváš? Máš zvířátka? Hraješ na nějaký nástroj...? Reprodukovali jsme rozhovor několikrát, pak děti psaly otázky samostatně. Výsledek byl dobrý, zase platilo, kdo poslouchal, dostal pěknou známku.
 • uděláno cvičení v PS str. 8/4 - zase na otázky

22/10 - čtvrtek

Prosím, pořiďte si fixu na bílou tabulku, která jde smazat.

 • Trénink otázek /Wh- questions - hlavně na pořadí slov
 • Uč. 13, cv. 4b, společně, pak samostatná práce do sešitů
 • D.ú. zápis slovíček oddíl 1C do slovníčku

21/10 - středa

Poslech,kdo má kdy narozeniny - PS str. 7, cv. 6 , společná kontrola

Otázky v přítomném čase - opakování (výklad do sešitu) - Present simple: Yes/No questions, WH-questions, PS str.8, cv. 1,2, udělali jsme společně.

Test na zápis datumů - dopadl celkově dobře, bylo hodně jedniček

Zkoušení slovní zásoby ústně - dopadlo dnes špatně, děti byly překvapeny, že se mají učit! Někteří nenosí sešity a nemají dopsaná slovíčka z probraných lekcí!

20/10 - úterý

písemný trénink zápisu datumu

poslech + čtení - Birthdays in Britain, úkoly zaměřené k poslechu a práci s textem, práce s novou slovní zásobou: candle, each year, wish, person, their own home, name day, some older children, things like that, blow out, usually, often, important, sweets, bowling alley

kontrola zápisu slovíček 1B - ze 16 žáků, 7 nemělo zapsáno, zítra budou přezkoušeni ze slovní zásoby.

19/10 - pondělí

video : Mickey, Millie and Mut - zaměřeno na otázky s DO, DOES
nová slovní zásoba: celebrate, penguin, rubber, agree, check, postman, oil,

práce ve skupinách: vytvoř kvízové otázky pro ostatní, podobné jako v příběhu

zadán dom. úkol: zapsat si nová slovíčka z lekce 1B (PS str. 80)

Daší změna bude v pondělí,19/10 kdy naopak BUDEME MÍT AJ, takže si vezměte vše potřebné.

Zítra, 16/10 angličtinu nemáme, místo AJ budou žáci mít ČJ, mají si přinést učebnici a čítanku.

15/10 - čtvrtek

Poslech ze včerejška znovu a podrobněji. Dále mluvíme o významných datech. PS str.7, cv. 5. Žáci by měli zvládnout říci i napsat datum.

Zapsány známky z testů do ŽK.

14/10 - středa

Dále jsme procvičovali datum a měsíce v roce. Vysvětlen rozdíl mezi používáním předložek: in January x on 15 January. Seznámili jsme se s termíny : EARLIER a LATER.

Poslouchali jsme nový poslech, kde se mj. objevila slovní zásoba: extra money, necessary, present, card, clean the car. Zítra ještě znovu procvičíme.

Napsán test na tvary sloves v záporu (přít. čas), kdo chtěl, měl test k dispozici na doma k přípravě.

13.10.15/úterý

-kontrola dom. úkolu v PS
-čteme a píšeme datum - procvičení v PS 6/3,4

- napsán testík na přítomný čas prostý, zadáno dobrovolné procvičování (5vět na zítra k dalšímu testíku)

- během suplované hodiny využit prostor k procvičování online na www.projectonlinepractice.com

12.10.15 - počítejte s tím, že začneme testovat dovednosti z oddílu 1A/My daily life

9.10.15/pátek

Začali jsme část 1B. Uč. str.10 Zopakovali jsme měsíce v roce, přidali roční období, poslouchali jsme a trénovali výslovnost. Zároveň se nám hodila znalost řadových číslovek. Kdo si ještě nebyl jistý, měl příležitost natrénovat.

Zadali jsme d.ú. na úterý: Ti šikovnější mají psát o sobě a svém kamarádovi podle PS 5/6, + všichni trénovat měsíce v PS str.6, cv1,2

8.10.15/čtvrtek

Byla jsem velmi zklamaná, nikdo z dětí procvičovací cvičení v sešitě neudělal. Zřejmě měly pocit, že to už nepotřebují. Napsali jsme tedy testík.

Psali jsme o kamarádovi, co dělá nebo nedělá (kladné a záporné věty ve 3. osobě č.j. Pak několik odvážlivců prezentovalo před třídou, ostatní si hledali chyby.

Dále velmi podobně v PS str. 5 cv.5.

7.10.15/středa

Trénovali jsme záporné věty v přítomném čase. Děti mají opravené cvičení ve školním sešitě, kdo měl chyby, má připsané jednoduché trénovací cvičení (asi 5 výrazů typu: nedělá, nepíše, nečtou....) na procvičení doma. Uč. str. 9, cv. 7b.

6.10.15

Dnes jsme opakovali přítomný čas prostý (present simple). Užívá se u dějů, které se pravidelně opakují. Děti si musí pamatovat, že ke slovesu ve 3. osobě j. č. mají přidat koncovku - s nebo -es. Zatím jsme říkali kladné věty typu: Alison odchází z domova v 8 hodin. Alison leaves home at 8 o´clock. Odpoledne mám hodinu klavíru. I have a piano lesson in the afternoon. .. apod. Zítra začneme s negativními větami. Procvičujte slovní zásobu.

4.10.15

V měsíci září jsme zopakovali sloveso být v přítomném čase, sloveso moci, umět (can) a sloveso have got (mít) . Děti by měly být schopny tvořit oznamovací věty, otázky a záporné věty. Mluvili jsme o Sports activities a tématu "Na ulici" - In the street - popisovali jsme co kde je. Rovněž jsme zopakovali tázací slova začínající na wh- např. where, when, who... + how many (kolik). Děti odpovídaly na otázky o jejich osobních údajích (Asking for sports centre membership), poskytovaly jméno, adresu, telefon, e-mail apod., dále otázka: Co umíš? What can you do? a Co má? What has he got? A zazpívali jsme si pěknou rytmickou písničku - The Locomotion.

Děti by měly mít zapsanou a zvládnutou slovní zásobu k části Introduction podle PS str. 80.

V PS jsme dále udělali str. 2 - My family, Possessive adjectives (přivlastňování), rozhovor - poskytování osobních informací.

Na str. 3 - sloveso Can /can´t, předložky místa a otázky s wh-., cvičení se slovesem mít. Zde byl také domácí úkol - cv. 7 - poslech, podle kterého jsme později napsali krátký testík. Výsledky testu dopadly velmi dobře, myslím, že děti se úkolu skutečně věnovaly.

Na závěr Introduction jsme napsali úvodní písemnou práci zaměřenou na shora uvedené jevy. Výsledek třídy byl 2,77 průměr, což není až tak zlé.

V říjnu jsme začali první lekci, část 1A - nejprve řadové číslovky, nyní čteme článek o chlapci Henry Millsovi - jde nám o porozumění textu. Vyhledáváme informace v článku. Článek mají děti nalepený v sešitě. Také jsme ho poslouchali.

Podobně jsme pracovali v PS - str. 4, cv. 1 - řadové číslovky, cv. 2 - My life, cv. 3 - otázky k textu

Děti si zapisovaly slovní zásobu k L1A - viz PS str. 80/My daily life