Organizace školního roku 2022/2023

Začátek vyučování:                                 01.9. 2022 (čtvrtek) od 7:30 hodin na hřišti 

Adaptační kurz:                                       5.10. – 7.10. 2022 ( 5.roč.+ 6.roč.) 

Podzimní prázdniny:                               26.10.2022 (středa) a 27.10. 2022 (čtvrtek)

Ředitelské volno:                                    29.09. 2022 - 30. 09. 2022

Vánoční jarmark:                                   25. 11. 2022 (pátek) 

Vánoční prázdniny:                                 23. 12. 2022 - 2. 1. 2023 včetně (pátek-pondělí)

Vyučování začne :                                  03. 1. 2023 (úterý)

Lyžařský výcvik :                                   25. 02. – 4. 3. 2023

Projektový týden :                                  25. 02. . – 4..3. 2023

Ukončení 1. pololetí, vysvědčení:          31. 1. 2023 (úterý)

Pololetní prázdniny:                                03. 2. 2023 (/pátek /platí i pro ŠD)

Jarní prázdniny:                                      13. 2. - 19. 2. 2023 (platí i pro ŠD/pondělí-neděle)

Velikonoční prázdniny:                           06. 04. 2022 (čtvrtek/platí i pro ŠD)

Státní svátek:                                         07.04.2023 (pátek) a 10.04. 2023 (pondělí) + 10.4.2023

Školní akademie :                                   22. 6. 2023 (čtvrtek)  změna vyhrazena

Ukončení 2. pololetí, vysvědčení:            30. 6. 2023 (pátek)

Hlavní prázdniny:                                     01.07. 2023 – 03. 09. 2023 (sobota-neděle)

Nový školní rok 2023/24 začne:             04. 09. 2023 (pondělí)

Přerušení provozu MŠ:

Ředitelské volno              29.09.2022 - 30. 09.2022

Podzimní prázdniny         26.10.2022 - 27.10.2022

Vánoční prázdniny           23.12.2022- 02.01.2023

 

Klasifikační porada: čtvrtletní: 7.11.2022, pololetní 23.1.2023, čtvrtletní  17.4.2023, závěrečná 19.6.2023                                 

Třídní schůzky: 06. 10. 2022 1.ročník od15:30hodin, 10. 11.  2022 - všechny ročníky - 1. stupeň od 15:30, 2. stupeň od 16 hod.        02. 02. 2023 - 9. ročník - přihlášky na střední školy od 16 hodin/ M.Němcová/uč. 9.ročníku                                                                  20. 4. 2022 -    všechny ročníky - 1. stupeň 15:30 , druhý stupeň od 16:00 do 17:00 hodin                                                                      Při neúčasti rodičů zpracují třídní učitelé hodnocení za klasifikační období do notýsků a ŽK.                                                            Třídní schůzky budou organizovány prezenční formou. Změna vyhrazena dle vývoje epidemiologické situace v ČR. Změna bude uvedena na stránkách školy nebo Facebooku. Kromě třídních schůzek mají rodiče možnost navštívit vyučující v době jejich konzultačních hodin, které jsou zveřejněny - viz Škola /konzultační hodiny vyučujících, nebo si předem sjednat schůzku na jiný vyhovující termín. V tomto školním roce lze sjednat schůzky online v době jejich konzultačních hodin. Prosíme rodiče, aby nenavštěvovali pedagogy v době vyučování, protože v tuto dobu se žákům nemohou věnovat.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZŠ:   10. 02.2023               Den otevřených dveří MŠ:             13.4.2023                                                          Odevzdání přihlášek na SŠ: do 1. 3. 2023 

Zápis do 1. ročníku :  13. 4. 2023                                 Náhradní termín – 14.4.2023    

Zápis do MŠ : květen  (bude upřesněno)             

 
2biarkqdym_____Holčička

 

Děti, které se nemohly dostavit k řádenému zápisu, zveme na dodatečný zápis dne 14.4.2023 od 13:00 hodin do 15:00 hodin. Bude otevřena třída na 1. stupni ZŠ. 

Pro děti cizince pobývající ve spádovém obvodu obce Šanov zveme na zápis dne: bude upřesněno dle MŠMT od 13:00 hodin do 16:00 hodin.

Zápis ke vzdělávání                

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce v kalendářním roce, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Ve školním roce 2022/2023 je zápisní den  13.4.2023 a náhradní den je 14.4.2023 

Zápis k předškolnímu vzdělávání školního roku 2023/2024 se koná v období května - bude upřesněno

Časový plán vyučovacích hodin: Ve škole bylo zrušeno zvonění začátků a konců vyučovacích hodin. 

  1. hodina          7.25 - 8.10
  2. hodina          8.20 - 9.05
  3. hodina          09.25 - 10.10
  4. hodina          10.20 - 11.05
  5. hodina          11.15 - 12.00
  6. hodina          12.10 - 12.55
  7. hodina          13.00 - 13.45
  8. hodina          13.55 - 14.40
 
Všechny uvedené termíny mohou být měněny, prosíme, sledujte aktuální informace


Seznam pomůcek do 1. ročníku

Seznam pomůcek do 2. ročníku

Seznam pomůcek do 3. ročníku

Seznam pomůcek do 4. ročníku

Seznam pomůcek do 5. ročníku

Seznam pomůcek do 6. ročníku

Seznam pomůcek do 7. ročníku

Seznam pomůcek do 8. ročníku

Seznam pomůcek do 9. ročníku