V současnosti má naše školka již vlastní webové stránky. Nové informace naleznete na:

Odkaz:  http://mssanov.cz/

 

Důležité informace pro rodiče:

Od 1.9.2020 je třeba z důvodu šíření koronaviru nutno dodržovat tyto zásady:

Vstup do mateřské školy:

 • Při vstupu do školy, popř. do dětské šatny si rodič použije na ruce dezinfekcí sobě i dítěti. Dítě si po předání učitelce omyje ruce mýdlem a čistou vodou (dezinfekce je umístěna u vchodových dveří). Rodiče zajistí, aby se dítě samo nedotýkalo připravených rozprašovačů.
 • Dítě do mateřské školy přivádí pouze jeden zákonný zástupce či jiná doprovázející osoba. V prostorách školy se zdržuje s dítětem po dobu nezbytně nutnou pro převlečení dítěte a jeho předání učitelce nebo vyzvednutí od učitelky.
 • Zákonný zástupce či jiný doprovod má ústa a nos překrytý rouškou.
 • Zákonný zástupce si dítě vyzvedává v příslušné třídě, popřípadě na školním hřišti,nebo v parku. Zde může být dospělý bez roušky.
 • Zákonný zástupce neprodleně sdělí učitelce případné změny v telefonních kontaktech pro případ, že by bylo potřeba zákonného zástupce informovat o zdravotním stavu dítěte.
 • Do školy nesmí vstoupit žádné osoby, které vykazují příznaky infekčního onemocnění.

 

Školní stravování

Školní stravování je poskytováno bez omezení pouze se zvýšenou péčí o hygienu rukou. 

Postup při podezření na výskyt nákazy COVID 19

Příznaky infekčního onemocnění:

 • Zvýšená teplota nad 37 °C, horečka
 • Kašel
 • Rýma
 • Dušnost
 • Bolest v krku
 • Bolest hlavy
 • Bolest svalů a kloubů
 • Ztráta chuti či čichu

V případě zjištění některých z příznaků škola postupuje takto:

Příznaky již při příchodu dítěte do MŠ:

Dítě s příznaky onemocnění nebude do MŠ přijato. Poté zákonný zástupce neprodleně kontaktuje praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Příznaky v průběhu dne:

V případě, že, že dítě vykazuje známky akutního onemocnění, má škola povinnost zajistit oddělení dítěte od ostatních dětí, určit k němu dospělou osobu, a to po dobu nezbytně nutnou. Zákonný zástupce si na základě informace od třídní učitelky nebo ředitelky neprodleně dítě vyzvedne. Poté zákonný zástupce kontaktuje praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Příznaku u zaměstnance školy:

V případě, že zaměstnanec se projeví příznaky na onemocní COVID 19, v nejkratším možném čase a s použitím roušky opustí školu.

Chronická onemocnění:

V případě, že dítě nebo zaměstnanec trpí chronickým onemocněním (rýma, kašel), může do budovy školy vstoupit  pouze pokud tuto skutečnost potvrdí praktický lékař pro dorost a děti (u dítěte) nebo praktický lékař či poskytovatel pracovně lékařských služeb (u zaměstnanců školy).

 

 

 

Ve čtvrtek 3.9.2020 od 15.00hod. bude informativní třídní schůzka v MŠ v 1.patře ve třídě "Koťat". Zveme všechny rodiče. Děkujeme za účast.

 

Nový školní rok 2020/2021 začíná 2.9.2020. Těšíme se na Vás.

 

V měsíci srpnu přijímáme děti do naší nové MŠ ze zavřených školek okresu Rakovník a to od 3.8.2020-31.8.2020. Pokud budete mít zájem, volejte nebo pište na uvedené kontakty. Za celý měsíc zaplatíte 100 Kč/ pobyt školka a stravné činí 693 Kč/měsíc.        Platba se provádí na účet:  115-3306800207/0100   do nástupu dítěte, specifický symbol: 13, v.s. přidělené číslo po domluvě na tel.: každou středu 779/971060 kancelář školy, 603/740433 nebo email:zssanov@gmail.com

 Žádost o přijetí prázdninový provoz 

Platná "Zdravotní způsobilost"  může být prokázána kopií z mateřské školy kam dítě dochází. Pokud dítě nemá platnou Zdravotní způsobilost, je třeba zajít za ošetřujícím lékařem a požádat o ni. Bude požadována při přijmutí dítěte.

 

 Dne 20.8.2020 v 15:00 hod.bude v naší nové MŠ třídní schůzka pro rodiče nových dětí. Přijďte všichni, dostanete základní informace o mateřské škole. Protože letos byl zápis bez dětí, můžete je vzít s sebou, aby si prohlédly nové prostředí. Těšíme se na Vás. Učitelky MŠ 

 

 

Dne 23.6.2020 v 10:00 hod. bude v parku před MŠ rozloučení s předškoláky.

 

Žádáme rodiče dětí, které již nechodí do MŠ, aby děti přivedli. Pokud máte chuť naučte děti tuto básničku:

 

Ve školce nám hezky bylo,

moc vzpomínek navždy zbylo.

Měli jsme se všichni rádi,

zůstaneme kamarádi.

Rozlučte se kluci, holky,

už je tady konec školky.

Na vás starší šesti let,

čeká nový školní svět.

 

Přijďte, moc se na Vás těšíme. Učitelky MŠ

 

 

Zjišťujeme zájem rodičů o provoz v měsíci srpnu 2020 v době letních prázdnin.

Žádáme rodiče, aby si rozmysleli, zda mají zájem v měsíci srpnu, v době letních prázdnin, dávat děti do mateřské školy. Potřebujeme tyto informaci do konce června 2020. Prosíme o vyplnění formuláře "Provoz v srpnu 2020" s podpisem rodičů. Formulář můžete obdržet v mateřské škole, nebo zde na WEBových stránkách ve složce dokumenty MŠ. Děkujeme za spolupráci.

 

 

ZNOVUOTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Mateřská škola se na základě rozhodnutí provozovatele obce, pana starosty Z.Netrha otevře od pondělí 25.5.2020. Docházka bude dobrovolná (nemusí chodit ani děti s povinnou předškolní docházkou). Vzhledem k dodržování přísných hygienických opatření prosíme rodiče, aby zvážili (podle svých možností) docházku dítěte do MŠ. Zákonní zástupci dětí, které nastoupí do MŠ, při prvním předání dítěte odevzdají Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (ke stažení v dokumentech na stránkách mateřské školy, nebo je možné si ho vyzvednout v MŠ). Bez odevzdání čestného prohlášení nebude dítě do MŠ přijato.

 • Provoz MŠ bude od 6,30 do 16,00 hodin.
 • Do MŠ budou přijaty jen ty děti, které nevykazují žádné známky onemocnění (zvýšená teplota, kašel, rýma, únava..).
 • Pokud se některý z příznaků u dítěte vyskytne během dne, bude dítě umístěno do karantény a rodiče si ho musí neprodleně vyzvednout.
 • Příchod dětí do MŠ bude možný z organizačních důvodů pouze mezi 6,30 a 8,00 hodinou.
 • Rodiče nebudou vstupovat do budovy školy. Po zazvonění si dítě převezme u vstupních dveří pracovnice MŠ, odvede ho do šatny a pomůže mu se svlékáním (velké děti se svléknou samostatně). Děti, které půjdou domů po obědě oblékneme a přivedeme ke vchodu. Odpoledne si mohou rodiče vyzvedávat děti na hřišti. V případě nepříznivého počasí je také přivedeme ke vchodu.
 • Rodiče při čekání na dítě před školou budou dodržovat povinné rozestupy a budou mít roušku. (Přečtěte si doporučení MŠMT o provozu v mateřské škole - ochrana zdraví, které najdete v dokumentech mateřské školy na tomto webu).
 • Děti ve třídě a v areálu MŠ roušku mít nemusí. Prosím dejte dítěti 1 roušku v sáčku a uložíme ji v šatně (pro případ, kdyby někdy byla nutná).
 • Zaměstnanci MŠ roušku mít nemusí, ale mohou si ji vzít.
 • Po příchodu bude dítěti změřena teplota a ihned při vstupu do třídy si umyje ruce a vydezinfikuje.
 • Mateřská škola se bude několikrát denně dezinfikovat, často větrat, vytírat dezinfekčními přípravky. (Před znovuotevřením bude provedena celková dezinfekce tříd).
 • Stravování bude probíhat za přísných hygienických opatření, s dostatečnými rozestupy dětí. Děti si nebudou samy připravovat jídlo ani pití. Vše připraví kuchařky a učitelky, které budou mít roušky a rukavice.
 • Polední odpočinek dětí bude s dostatečnými rozestupy lehátek, ve střídavém směru "hlava a nohy".
 • Je zakázáno nosit do MŠ vlastní hračky, jídlo a jiné předměty.
 • Do konce školního roku neproběhnou žádné akce, ani školní výlet, nebo rozloučení s předškoláky.
 • Rodiče dětí, kteří si nevyzvedli věci si pro ně mohou dojít do staré MŠ.
 • Úplata za předškolní vzdělávání za měsíc květen se platit nebude, až za měsíc červen.

 

Vážení rodiče,

protože v této obtížné situaci trávíte hodně času se svými dětmi, jelikož je MŠ dočasně zavřená, často si nevíte rady, jak děti zabavit, něco málo Vám poradíme. Protože je čas jara a Velikonoc, povídejte si s dětmi o tomto období, co se mění v přírodě, hrajte si s nimi různé hry, kreslete, modelujte vyrábějte cokoli, co s tímto obdobím souvisí. Zpívejte si s dětmi, učte se koledy, básničky a podobně. Pokud potřebujete návod, není v dnešní době nic jednoduššího, než využít internet. Najdete tam vše např. písně, básně, hry, pracovní listy a cokoli budete potřebovat. Choďte s dětmi do přírody a hlavně si s nimi hodně povídejte, dříve jste na to neměli tolik času, ale dnes máte příležitost se dětem věnovat více než jindy. Předškoláci se již mohou, pokud mají zájem, plnit úkoly obtížnější, např. jednoduché matemetické příklady, hry, seznamování se s písmenky, nebo třeba více se věnovat logopedickým problémům dětí. Využívejte obrázky, knihy, povídejte si o všem, co Vaše děti zajímá. Cvičte s dětmi, choďte s nimi na vycházky do lesa a sledujte přírodu. O tom všem s dětmi mluvte. Můžete využít i televizní programy pro děti jako je např. UčíTelka, nebo např. CTEDU.cz, kde je mnoho úkolů pro předškoláky. Věříme, že tohoto času správně využijete ve prospěch Vašich dětí. Přejeme hodně klidu, pohody a hlavně zdraví Vám všem.

vedoucí učitelka MŠ J.Bušková

 

Ještě Vám mohu nabídnout další možnost trávení času. Čtěte níže.

Až do odvolání zpřístupňujeme pro školní i domácí výuku všechny dostupné on-line výukové interaktivní programy Barevné kamínky - iŠkolička určené pro mateřské školy a první ročník základních škol. Jedná se o programy Leden, Březen, Duben, Prosinec, Les a Moje tělo. Rovněž všem rodičům nabízíme vzdálenou technickou pomoc s nastavením jejich PC, notebooku, tabletu apod. K dispozici máme i lektory, kteří vysvětlují metodiku.
Stačí zavolat na METODICKÝ KABINET DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, tel. číslo +420 583 035 135. Obratem se k Vám vzdáleně připojí technik a vše potřebné Vám nainstaluje. .

Vše je samozřejmě nyní zdarma.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Na základě rozhodnutí obce Šanov, jako zřizovatele pro ZŠ a MŠ Šanov, bude provoz v mateřské škole Šanov přerušen z důvodu ochrany zdraví před koronavirem od pondělí 16.3.2020 až do odvolání.

 

Důležité upozornění k zápisu dětí do MŠ

Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v období od 2. května 2020 do 16. května 2020. Konkrétní termín zápisu k předškolnímu vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 34 odst. 2). Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:

1. organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, poštou, v krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním ve škole.

2. pro příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání stanovit dostatečně dlouhé období v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy nejlépe od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020. Podrobnější doporučení k organizaci zápisů: Pokud již vyhlášená kritéria a průběh zápisu neodpovídají tomuto opatření, je třeba upravená kritéria publikovat ještě před samotným zahájením zápisu v konkrétní MŠ. Postup při zápisu k předškolnímu vzdělávání • Proběhne formální část zápisů s využitím seznamu dětí, které spadají do školského obvodu MŠ a mají právo na přednostní přijetí do dané mateřské školy (§ 34 odst. 4 školského zákona). • Situace, kdy kapacita školy nestačí počtu přihlášených spádových dětí s právem přednostního přijetí do dané mateřské školy, by podle školského zákona neměla nastávat, ale v praxi se může objevit. Škola postupuje podle předem vytvořených a zveřejněných formálních kritérií. • V situaci, kdy škola má dostatečnou kapacitu k přijetí spádových dětí, ale převis zájmu nespádových dětí, přednostně přijímá děti spádové a dále postupuje podle předem vytvořených a zveřejněných formálních kritérií. • Doporučujeme v případě nutnosti přímé komunikace využít v současnosti běžné ICT nástroje pro distanční komunikaci. • V případě škol zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona proběhne zápis pouze distančně předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte (včetně dokumentace ze školského poradenského zařízení) příslušné škole. Podání žádosti Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku), naše škola má DS io9k2v

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) e-mail mssanov@gmail.com

3. poštou

4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy. Přihlášku lze dodat do ředitelny ZŠ kdykoli v dopoledních hodinách. Mateřská škola bude pro veřejnost otevřena v době, kdy byl plánovaný zápis do MŠ, tj. v pondělí 11.5.2020 od10:00 do 12:00 hod. a v úterý 12.5.2020 od 14:30 do 16:00 hod. Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 34b odst. 2 školského zákona, kterými jsou: • jméno a příjmení žadatele (dítěte), • datum narození, • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu), • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola), • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje). S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat: • jméno a příjmení tohoto zástupce, • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat. Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopií dálkovým způsobem. Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel. Doložení řádného očkování dítěte Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce: 1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže), a 2. doloží kopii očkovacího průkazu. Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem - tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. Očkovací kalendář, který plyne z právních předpisů, je k této informaci přiložen. V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře. Další informace Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení. Tato povinnost platí i v případě přijímání do školy či třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona. Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii. Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let. Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

Vzor textu čestného prohlášení k očkování:

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Příloha: kopie očkovacího průkazu

Podpis zákonného zástupce

 

Zaměstnaní rodiče mohou požádat o ošetřovné, které jim bude potvrzeno v ředitelně základní školy paní učitelkou Němcovou.

Návštěva dětí v Rakovnickém muzeu a na výstavě J.Lady v Lechnýřovně

IMG_20200310_103207.jpg

IMG-20200311-WA0004.jpg

IMG-20200311-WA0003.jpg

 

 

IMG-20200227-WA0011.jpg

IMG-20200227-WA0017.jpg

Dne 26.2.2020 nás navštívil Klaun se psem. Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

IMG-20200227-WA0048.jpg

 

 

 

IMG_20200221_110426.jpg

IMG_20200221_111619.jpg

 

 

IMG-20200220-WA0012.jpg

 

 

IMG-20200220-WA0018.jpg

 

 

 

IMG-20200220-WA0030.jpg

IMG-20200220-WA0028.jpg

 

 

 

 

 

IMG-20200215-WA0011.jpg

 

 

 

IMG-20200204-WA0013.jpg

IMG_20200211_152109.jpg

IMG-20200204-WA0006.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnes tj. 4.2.2020 jsme pořádaly den hraček.

IMG-20200204-WA0001.jpg

 

 

 

 

 

KDE? v naší nové mateřské škole vedle OÚ ŠANOV

KDY?

 • Prohlédnete si krásné nové prostory a vybavení mateřské školy
 • Ochutnáte pohoštění připravené naší školní jídelnou
 • Zájemci si mohou vyzvednout přihlášku do mateřské školy pro své děti
 • odpovíme na Vaše dotazy

 

 

KDE? v naší nové mateřské škole vedle OÚ ŠANOV

KDY?

Přijďte, těšíme se na Vás a Vaše děti. Zajistíme jim pohodové, hravé a rodinné prostředí. Bude se jim u nás líbit. Více informací o naší MŠ najdete na //skolasanov.cz/ v sekci MŠ

 

Dne 30.1.2020 přijede do naší MŠ divadlo z bedny a zahraje pohádku O zimě v 10:30 hod. Cena 50,- Kč bude hrazeno z Kultury třídního fondu. V 8:00 hod. přijede nám zatím neznámý fotograf, který by Vám zkušebně nafotil děti. Fotky si můžete vzít, ale nemusíte. Chce se Vám tímto představit. Pokud uvažujete o fotkách, oblečte si děti hned ráno při příchodu. Děkujeme.

IMG_20200130_110037.jpg

 

Od 18.3.2020 budeme s dětmi ze třídy Koťat jezdit na předplavecký výcvik do bazénu v Rakovníku, 10 lekcí. Děti budou potřebovat od lékařeTato Vám bude platit 2 roky. Stačí donést kopii. Cena kurzu 750,- Kč. Dopravu přislíbil zřizovatel. Tímto panu starostovi moc děkujeme. Lze požádat o příspěvek Vaši zdravotní pojišťovnu, potvrzení Vám vydáme v MŠ, po ukončení kurzu. Co budou děti potřebovat s sebou ještě upřesníme.

 

 

V mateřské škole si povídáme o zimě, protože letos si děti moc sněhu neužily.

IMG_20200127_115559.jpg

IMG-20200126-WA0038.jpg

Zveme všechny rodiče předškolních dětí ze třídy „Koťata“ na besedu s pracovnicí Pedagogicko psychologické poradny Rakovník paní Radkou Nikolau, která Vás seznámí se vším, co bude Vaše dítě potřebovat umět před vstupem do základní školy. Poradí Vám jak poznáte, zda je Vaše dítě připravené na vstup do školy a jak mu Vy můžete s tímto důležitým krokem pomoci.

 

se bude konat v 1.třídě „Broučků“ dne 21.1.2020 od 15.00 hodin. Těšíme se na Vás.

Děkujeme všem rodičům za hojnou účast.

Dne 20.1.2020 v dopoledních hodinách budeme mít s dětmi akci"Tančí celá škola". Akce bude hrazena z Kultury, 60,-Kč/dítě. Dětem stačí dobrá nálada a my se jim postaráme o zábavu.

IMG-20200126-WA0047.jpg

Žádáme rodiče, kteří platili na kulturu a do třídního fondu v září 500,- Kč, aby během ledna 2020 poslali na účet

115-3306800207/0100

částku 500,- Kč. Variabilní symbol dítěte a specifický symbol 12. Pokud jste v září platili 1000,- Kč tak se Vás tato informace netýká.

Děkujeme

 

 

IMG-20191219-WA0002.jpg

 

 

IMG-20191219-WA0003.jpg

 

IMG_20191212_095105.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koťata také pravidelně trénují hru na flétnu.IMG_20191115_093710.jpgIMG_20191112_094204.jpgIMG_20191112_094829.jpg

Děti ze třídy "Koťat" s paní učitelkou Janou Mendelovou prováděly - Artefiletickou práci

Zveme všechny rodiče nakde děti předvedou co se od září naučily. Bude se konat. v tělocvičně školy. Těšíme se na Vás. Učitelky a děti z MŠ

 

 

 

Vážení rodiče,

Žádáme Vás o pomoc s výrobou vánočních výrobků na prodej o vánočním jarmarku, který se uskuteční 29.11.2018. (výroba věnců, svícnů, perníčků, pečiva apod.)

Výdělek bude použit na vánoční dárky dětem.

Za pomoc moc děkujeme

Učitelky MŠ

 

 

Září

 • zahájení školního roku 2.9.
 • schůzka rodičů 5.9.
 • měsíc hraček pro nové děti

 

Říjen

 • Divadlo z bedny O loupežníkovi 4.10.
 • Divadlo Krejčík Honza Rakovník Tylovo divadlo 15.10.
 • Solná jeskyně a cvičení 10 lekcí 2.10.- 11.12.
 • Focení dětí 22.10.
 • Exkurse do výrobny bot Sante 25.10.

 

Listopad

 • Kouzelník z Balónkova 11.11.
 • Jdeme ke krmelci krmit zvířátka
 • Návštěva učitelek v 1.třídě
 • Pouštění draků
 • divadelní představení Popelka - LOUDADLO 19.11.
 • Workshop pro rodiče a učitele „Jak se propojit s dnešními dětmi“ (Rakovník, Lubenská 2250, 17-18 hod) 26.11.
 • Rozsvěcení vánočního stromu v Šanově, Vánoční jarmark 29.11.

 

Prosinec

 • „Rozloučení s podzimem“ pro rodiče, děti předvedou co se naučily a s rodiči budou společně tvořit 3.12.
 • Mikulášská nadílka 5.12.
 • Vánoční nadílka
 • Bobování, sáňkování

 

Leden

 • Krmíme ptáčky
 • Za zvířátky do lesa
 • Stavíme sněhuláky
 • Pěvecká soutěž – Zlatý slavíček
 • Den hraček
 • Návštěva místní šanovské knihovny
 • Beseda o školní zralosti, odklady a zápis do ZŠ 21.1. v 15:00

 

Únor

 • Divadelní představení dle nabídky
 • Barevný týden
 • Masopustní karneval
 • Návštěva předškoláků v 1.třídě
 • Den otevřených dveří

 

Březen

 • Návštěva Divadla z bedny „O Sněhurce“
 • Vystoupení Ptactvo
 • Dopravní hřiště

 

Duben

 • Lampionový průvod a “slet čarodějnic”
 • Divadlo dle nabídky
 • Zápis do ZŠ 8.4.
 • Velikonoční tvoření s rodiči 18.4.
 • Návštěva knihovny v Rakovníku

Květen

Sportovní olympiáda /školní/

 • zápis do MŠ
 • Výlet
 • Focení tříd
 • Den matek – výroba dárečku pro maminky

 

Červen

 • oslava MDD
 • Tématická vycházka na statek
 • Návštěva u hasičů v Rakovníku
 • Koncert LŠU
 • Okresní sportovní olympiáda - Rakovník
 • rozloučení se školáky
 • školní akademie 25.6.

 

Průběžně celý rok

 • zábavná představení v MŠ, denní a týdenní projekty na různá témata v rámci MŠ
 • polodenní výlety do okolí obce a další akce podle možností školy a přání rodičů
 • při pořádání veřejných akcí spolupráce se ZŠ

 

 

 

 

 

- určeno pro rodiče a učitele

 

 

- Žádáme Vás o přihlášení do 15. 11. na adresu:

 

 

. Žádáme rodiče, aby děti vystrojili a přivedli včas.

Ve čtvrtek přijede do naší MŠ . Vystoupení bude od 10:30 hod. Cena 60,- Kč bude hrazena z kultury.

IMG_20191024_111644.jpg

IMG_20191024_114214.jpg

V pátek jdeme s dětmi na exkursi do SANTE od 10:00hod.

received_442905183079701.jpeg

received_2403501473247950.jpeg

 

 

 

IMG_20191017_093540.jpg

IMG_20191017_093845.jpg

 

pojedeme vlakem v 7:48 s dětmi do Tylova divadla v Rakovníku na Pohádky Krejčíka Honzy. Přiveďte děti do 7:30hod. Pokud můžete, přiveďte děti včas a nechte si malé děti doma, bylo by to pro ně náročné. Zabalte dětem batůžek s pitím, svačinu zajistí MŠ. Po 7:30hod. bude MŠ zamčena. Děkujeme za pochopení.

 

Výlet se vydařil, dětem se představení moc líbilo, zazpívaly si i zacvičily.

IMG_20191015_103521.jpg

IMG_20191015_103532.jpg

IMG_20191015_092939.jpg

IMG_20191015_092844.jpg

V pátek 4.10.2019 ná navštívilo oblíbené divadlo u bedny a zahráli

divadlo O loupežníkovi

Děti s nimi zpívaly i hrály.

IMG_20191004_104333.jpg

IMG_20191004_103800.jpg

Vážení rodiče,

od středy 2.10.2019 budeme jezdit s dětmi do Rakovníka do Millenia na jednu hodinu (45 min) cvičení s trenérkou paní Kubíčkovou a poté hodina v solné jeskyni, kde si děti hrají v soli. Jde o 10 lekcí, 10 týdnů za sebou. Poslední hodina by měla být 4.12.2019. Děti budou jezdit malým autobusem, který je pro 20 dětí vždy v 8.hod ve středu, svačinu vezmeme s sebou a návrat bude do oběda. Cena za jedno dítě 1050 Kč. Cenu nutno uhradit do konce listopadu na účet školy 115-3306800207/0100, variabilní symbol je stejný jako na školné, specifický symbol bude 12 a do poznámky napište „solná a příjmení dítěte“. S dětmi budou jezdit 2 paní učitelky a děti, které nepojedou zůstávají s 1 učitelkou a asistentkou v MŠ. Děti přiveďte oblečeny ve cvičebním úboru, (tj. kraťasy, nebo elasťáky, tričko) a bunda s čepicí. Do batůžku můžete přibalit pití. Cvičit budou bosé. Převlékat se ráno nestihnou. Oblečení dětí musí být podepsáno.

 

IMG-20191005-WA0010.jpg

 

 

 

Dne 22.10.2019 bude v mateřské škole probíhat vánoční fotografování dětí od 8:00 hod. Žádáme rodiče, aby děti pěkně oblékli a upravili. Cena balíčku cca 10ti fotek je . Pokud máte ve školce děti dvě, nahlaste učitelkám, zda se děti budou fotografovat samostatně, nebo společně ,a nebo obojí. Pokud se Vám budou fotografie líbit a budete si chtít přiobjednat další, můžete se obrátit na fotografku p. Klokočníkovou, tel. 774992005, nebo mailem: casunrise@casunrise.cz , nebo info@detskyfotoatelier.cz

Její fotografie si můžete prohlédnout na jejím WEBu:

//www.fotovideostudio.cz/balicky-vanoce-2019/

Děkujeme za spolupráci.

 

IMG_20191001_094756.jpg

 

 

 

 

V pátek přijede do MŠ divadlo Pohoda a vystoupí s představením .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_20190619_102050.jpg

IMG_20190619_095123.jpg

IMG_20190619_102257.jpg

 

 

IMG_20190605_102008.jpg

IMG_20190605_084242.jpg

 

 

 

received_664302707342230.jpeg

 

 

 

koťata_tablo.jpg

Fotografování dětí proběhlo dnes tj. 22.5.2019. Počasí nám moc nepřálo, ale přesto jsme byly s dětmi venku a snad se fotky budou líbit. Fotky dětí budou cca do týdne. Budeme Vás informovat.

IMG_20190522_092444.jpg

 

Zápis do MŠIMG_20190514_145724.jpg .

 

Foto_jaro 2019.jpg

Fotografování dětí:

Ve středu 22.5.2019 v 9:00hod. proběhne v MŠ fotografování dětí. Děti budou mít sadu za 180,- Kč plus společné foto třídy za 35,- Kč, celkem 215,- Kč. Předškoláci budou mít navíc ještě jednu fotku tabla za 80,- Kč, tedy celkem za 295,- Kč. Přiveďte děti pěkně oblečené.

V pátek 24.5.2019 se budeme fotit dohromady s celou základní školou.

 

 

 

IMG_20190507_151116.jpg

 

 

 

 

 

IMG_20190506_122249.jpg

 

 

 Vážení rodiče a přátelé naší školy, upozorňujeme Vás na novinky ohledně bezpečné školy pro naše děti. Bylo namontováno zabezpečovací a monitorovací zařízení pro areál školy. Jedná se o kamerový a otevírací elektronický systém. Vedle hlavního vchodu do budovy se objevila malá krabička, která v sobě skrývá kamerový systém. Bude mít zásadní úlohu ve změně vyzvedávání dětí ze školy. Pokud bude škola uzamčena, musí se rodič postavit před monitorovací krabičku (monitor) a zazvonit na příslušné oddělení školy, kde se dítě nachází. Tedy na MŠ. Pak mu pedagog může dveře otevřít. Proto doporučujeme vodit děti a vyzvedávat je v tyto časy, kdy je škola odemčena :

6:30 – 7:45

12:00 – 13:00

14:30 – 15:30

Důvod opatření je dodržování bezpečnostních předpisů pro školská zařízení v rámci GDPR. Upozorňujeme též na uzavření venkovního hřiště v době výuky a to je od 6:30 - 16:00 hodin. Kamerový systém bude monitorovat vchod školy a také venkovní hřiště z důvodu velkého poškozování obecního a školního majetku. Též z důvodu nebezpečného odpadu, který zůstává na hřišti (rozbité sklo, nedopalky cigaret, plast apod.).

 

 

zve všechny rodiče dětí od 2 do 5ti let na

 

který proběhne 13.5.2019 od 10:00 - 12.00 a 14.5.2019 od 13:00-16:00 hodin.Přineste s sebou občanský průkaz, rodný list dítěte a vyplněnou přihlášku, kterou obdržíte v MŠ, nebo na našich webových stránkách (//skolasanov.cz/)

 

 

 •  

   

  • Krmíme ptáčky

  • Za zvířátky do lesa

  • Stavíme sněhuláky

  • Recitační soutěž

    

   Únor

  • divadelní představení dle nabídky

  • Masopust

  • Beseda o školní zralosti

  • Návštěva předškoláků v 1.třídě

    

  • Březen

  • Návštěva Divadla z bedny „O Sněhurce“

  • Den otevřených dveří

  • Předčítání pohádek a povídání se spisovatelkou – měsíc knihy bylo přeloženo na červen

  •  

    

   Duben

  • Lampionový průvod a “slet čarodějnic”

  • Divadlo Čert a Káča v Tylově divadle v Rakovníku Květen

  • Sportovní olympiáda /školní/

  • Jarní focení dětí
  • zápis do MŠ

  • Tématická vycházka na statek

  • Koncert LŠU

  • Focení tříd

  • Den matek – vystoupení pro maminky v MŠ a obci

    

   Červen

  • oslava MDD

  • školní výlet

  • Návštěva železničního muzea v Lužné

  • Okresní sportovní o

  lympiáda - Rakovník

 • rozloučení se školáky

 • školní akademie

   

  Průběžně celý rok

 • zábavná představení v MŠ, denní a týdenní projekty na různá témata v rámci MŠ

 • polodenní výlety do okolí obce a další akce podle možností školy a přání rodičů

 • při pořádání veřejných akcí spolupráce se ZŠ

 

Vánoční nadílka 17.12.2018

vánoce 2018.jpg

5.12.2018 byl v naší MŠ Mikuláš

received_364436394101498.jpeg

Čertovská show 7.12.2018IMG-20181207-WA0003.jpg

IMG-20181207-WA0001.jpg

 

Zdobíme vánoční stromečekIMG_20181212_093835.jpgreceived_576091969499396.jpeg

received_303526583836887.jpeg

received_1047998258705376.jpeg

30.11.2018 byl vánoční jarmark a rozsvícení vánočního stromku

 

Dnes 27.11.2018 do naší š

Rozloučení s předškoláky v MŠ 2020