Výuka na Bakalářích

30. 04. 2020

Důležitá informace....

Vážení rodiče, od zavření školy, dne 11.3.2020, pokračuje distanční forma výuky přes "Hodnocení žáků" = v Systému "BAKALÁŘI" !!!! V tomto programu evidujeme hodně rodičů i žáků, kteří je nesledují. Všichni žáci i rodiče byli seznámeni s hesly. Bylo by dobré plnit zadávané úkoly jednotlivých učitelů pro závěrečné hodnocení. Zároveň je přes tento systém zasíláno mnoho odkazů a vzkazů. Pokud nemáte možnost se přihlásit, zatelefonujte na ZŠ tel. 77 99 71 071 nebo přímo třídní učitelce. Každou středu nás najdete v ředitelně školy nebo po domluvě kdykoli. Vedení školy, B.Koutecká