INFORMACE KE KORONAVIRU

05. 03. 2020

Důležité!!!!

Informace ke koronaviru

Ministerstvo zdravotnictví ČR dnes nařídilo další mimořádná opatření v souvislosti s prevencí šíření nákazy koronavirem. Po zákazu návštěv ve všech lůžkových zdravotnických zařízeních, pobytových a odlehčovacích zařízeních sociálních služeb platí dnes od 18:00 zákaz všech hromadných akcí nad 100 osob. A od středy 11. 3. 2020 také zákaz výuky na základních, středních, vysokých i vyšších odborných školách. Co to znamená v praxi? Přinášíme vám odpovědi na základní otázky související se všemi vyhlášenými preventivními opatřeními.

OŠETŘOVNÉ

- rodičům budeme poskytovat potvrzení od středy 11.3.2020 v ředitelně školy - paní M. Němcová

- 10. 3. 2020 bylo rozhodnuto o dočasném zákazu výuky na základních, středních, vysokých i vyšších odborných školách. Mají rodiče nárok na ošetřovné, když musí zůstat s dětmi doma?

Při péči o dítě do 10 let věku, které nemůže být z důvodu nařízené karantény v péči školského zařízení (příp. obdobného zařízení pro děti) nebo docházet do školy, náleží zaměstnanci ošetřovné.

Ošetřovné náleží zaměstnanci také tehdy, kdy musí pečovat o zdravé dítě mladší 10 let proto, že školské nebo dětské zařízení bylo uzavřeno z důvodu epidemie, havárie nebo jiné nepředvídané události. Nárok na ošetřovné se v tomto případě uplatňuje na tiskopise Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy), který zaměstnanci vydá zařízení, které dítě navštěvuje (škola).

Vyplněný tiskopis zaměstnanec předá svému zaměstnavateli, který ho spolu s podklady pro výplatu ošetřovného předá příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, která dávku vyplácí.

Ošetřovné lze čerpat maximálně 9 kalendářních dnů. Výjimkou jsou případy, kdy je rodič samoživitel, ten může čerpat ošetřovné až 16 kalendářních dnů. Základem pro výpočet ošetřovného je průměrný denní příjem za rozhodné období (zpravidla za 12 kalendářních měsíců před měsícem, ve kterém vznikla potřeba péče). Ten se dále podle zákona o nemocenském pojištění upravuje pomocí tří redukčních hranic, tím se získá tzv. redukovaný denní vyměřovací základ. Ošetřovné se vyplácí za kalendářní dny (od prvního dne) a činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu.

Detailní informace naleznete: //www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru
Formulář žádosti o dávku ke stažení ZDE

5.3.2020

Vážení rodiče, žádáme Vás o informaci v případě, že jste pobývali o jarních prázdninách v zemích zasažených koronavirem. POKUD ANO, doporučujeme, aby vaše děti zůstaly 14 dní v domácí karanténě. Pokud zaznamenáte příznaky onemocnění (dušnost, rýma, kašel, teplota,…), kontaktujte níže uvedené informační linky.

INFOLINKA – KORONAVIRUS

Hygienické stanice Středočeského kraje podle místa bydliště.

Krajská hygienická stanice
Středočeského kraje se sídlem v Praze
Dittrichova 17
128 01 PRAHA 2

Telefonní číslo na ústřednu: +420 234 118 111

Státní zdravotní ústav, nonstop:

724 810 106, 725 191 367

Další zdroje informací můžete získat na:

MZČR

//www.mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html

HSHMP

//www.hygpraha.cz/obsah/koronavirus_506_1.html

SZU

//www.szu.cz/tema/prevence/2019ncov

MHMP

//bezpecnost.praha.eu/udalosti/neco-se-deje_24_2_2020

Vláda ČR

//www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/aktualni-informace-ke-koronaviru-2019-ncov-179250

INFO K MYTÍ RUKOU a dodržování hygieny: