Uzavření základní školy pro 1. a 2. stupeň

Termín konání: 2. 11. 2020 | 00:00 - 00:00 - 17. 11. 2020
Místo konání:

Čj. MSMT-39443/2020-3
30. října 2020
INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ KRIZOVÉHO
OPATŘENÍ VLÁDY VZHLEDEM KE COVID-19
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 informuje o vydání usnesení Vlády České republiky ze dne 30. října 2020 č. 1112, o přijetí krizového
opatřenís účinností ode dne 2. listopadu 2020 od 0:00 hod. do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 hod.,
Platí následující:
• Pro mateřské školy se stávající režim nemění, včetně škol a tříd podle § 16 odst. 9
školského zákona, které také zůstávají v provozu.
• U 1. a 2. stupně základních škol a přípravné třídy základních škol se zakazuje osobní
přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, a to včetně škol a tříd zřízených
podle § 16 odst. 9 školského zákona. Školy při zdravotnickém zařízenízůstávají otevřené.

Žáci si mohou vyzvedávat stravu v jídlonosičích dle objednávky u paní vedoucí ŠJ.