Vyřezávání patronky naší školy, dětí a žáků

Termín konání: 19. 10. 2020 | 09:00 - 15:00 - 23. 10. 2020
Místo konání: Vchod ZŠ

Svatá Filoména

Mladičká světice, panna a mučednice z nejrannějších dob Církve. Získala si mimořádnou úctu papežů, biskupů, světců i mystiků. Rodiče Filomény byli vládci malého státu v Řecku a byli dlouho bezdětní. Jejich lékař jim vyprávěl o křesťanství, které přijali a poté byli obdařeni dítětem. Dívka, která se jim narodila, dostala jméno Lumena (Světlo víry). V jejích 13 letech se dostavili k audienci k císaři Diokleciánovi, kterému se okamžitě natolik zalíbila, že ji chtěl za manželku. Otec ji císaři přislíbil. Ta ho však odmítla, protože se rozhodla zasvětit Kristu. I přes prosby i hrozby rodičů odmítla. Císaře to rozlobilo a nechal Filoménu uvěznit v okovech. Když ani po 37 dnech nepovolila, kdy se jí zjevila P. Maria, nechal ji do zemdlení bičovat. Do druhého dne však byla zázračně uzdravena. Nechal ji tedy s kotvou na krku hodit do řeky. Z té však také byla před zraky mnoha lidí zázračně zachráněna. Dioklecián si to vše vysvětloval jejími čarodějnými schopnostmi a nechal ji vláčet ulicemi Říma. Chtěl jí usmrtit šípy, které však nabíraly opačný směr a usmrtily několik lučistníků, jí však neublížily. Mnoho lidí se na základě těchto události obrátilo na křesťanskou víru. Vzteklý císař nechal nakonec 10. srpna Filomenu setnout a vešla do nebeské slávy.