Uzavření školy

Termín konání: 14. 10. 2020 | 00:00 - 00:00 - 1. 11. 2020

Informace o krizových opatřeních od 14.10.2020

13. 10. 2020
Uzavření školy

Čj. MSMT-39443/2020-2
13. října 2020
INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ KRIZOVÝCH
OPATŘENÍ VLÁDY VZHLEDEM KE COVID-19
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

V návaznosti na usnesení vlády č. 1 s účinností od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 (včetně) platí
následující:
• Pro mateřské školy se stávající režim nemění- děti přítomny ve školském zařízení


• U 1. a 2. stupně základních škol a přípravné třídy základních škol se zakazuje osobní
přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole 

2
Čj. MSMT-39443/2020-2
13. října 2020
• U  školních družin a klubů se zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na
zájmovém vzdělávání. Znamená to tedy, že se nově zakazuje pobyt ve školní družině

• Provoz školských poradenských zařízení není usneseními vlády dotčen. Fungují i nadále
při dodržování zvýšených hygienických opatření.

Podle usnesení vlády č. 1 je dále ve dnech 26. a 27. října 2020 zakázána osobní přítomnost žáků
základních škol na vzdělávání.
• Na tyto dny jsou pro výše uvedené druhy škol opatřením ze dne 8. října 2020, č.j. MSMT39185/2020-1, stanoveny dny volna. 
- Nebude-li provoz školní jídelny (příp. výdejny) přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci
školního stravování (za dotovanou cenu) i dětem/žákům, kteří se povinně vzdělávají
distančním způsobem. Všichni žáci naší školy jsou ze stravování odhlášeni od 14.10.2020. Kdo bude mít zájem o stravování do nádob, nahlásí se u vedoucí kuchyně ŠJ.