Zákaz osobní přítomnosti žáků ZŠ

Termín konání: 26. 10. 2020 | 00:00 - 00:00 - 27. 10. 2020
Podle usnesení vlády č. 1 je dále ve dnech 26. a 27. října 2020 zakázána osobní přítomnost žáků
základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol na vzdělávání.
• Na tyto dny jsou pro výše uvedené druhy škol opatřením ze dne 8. října 2020, č.j. MSMT39185/2020-1, stanoveny dny volna. V těchto dnech tedy nebude probíhat ani distanční
způsob vzdělávání. Výše uvedené neplatí pro mateřské školy a vyšší odborné školy.