Změny docházení žáků do školy

Termín konání: 12. 10. 2020 | 07:25 - 00:00 - 13. 10. 2020
Místo konání:

V návaznosti na usnesení vlády č. 1 s účinností od 12. října 2020 do 25. října 2020 (včetně) platí na celém území České republiky následující:

• Pro mateřské školy se stávající režim nemění.
• U 1. stupně základních škol a přípravné třídy základních škol se stávající režim nemění
(v rámci vzdělávání se zakazuje zpěv — výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez
zpěvu; režim pro sportovní činnosti se nemění).
U 2. stupně základních škol se zavádí střídavá výuka:

Od pondělí 12.10.2020 se budou vzdělávat ve škole (prezenčně) žáci  6. a 7. ročníku. 

Od pondělí 19.10.2020 se budou vzdělávat ve škole (prezenčně) žáci  8. a 9. ročníku.

Pro těchto 14 dnů odpadá odpolední vyučování pro 2. stupeň, nebudou se vyučovat výchovné předměty a místo nich, pokud to bude možné, zařadíme hlavní předměty z odpoledního vyučování. Konkrétní úpravy rozvrhů budou k dispozici v pondělí při nástupu do školy nebo na Bakalářích či webových stránkách školy.

Žáci na distančním vzdělávání (domácí výuka) se připojijí dle instrukcí učitelů na platformě TEAMS tak, jak byli zaučeni (PC, TELEFONY atd.) dle rozvrhů.