Bubnování

Termín konání: 29. 9. 2020 | 08:15 - 12:30
Místo konání: Tělocvična

Dne  29.09.2020 bude na naší škole probíhat v uzavřených skupinách kulturně - hudební program
"ADAMOVY BUBNY", který je navazuje na květen 2019, kdy bubnovala celá škola včetně MŠ.
Žáci budou chodit po skupinách. Hudební produkce bude v naší tělocvičně.
Hygienická opatření budou dodržena. Prosíme o to, aby všichni žáci měli roušky.

"Adam DRUMS" se pokusí ve skupinových výstupech včetně pedagogů, vytvořit propojený hrající celek. Tuto událost jsme objednali pro naší školu, abychom letošní školní rok zahájili v rytmu hudby a uvolnili v naší škole pohled na současnou celosvětově napjatou situaci.....

https://adamovybubny.cz/