SETKÁNÍ RODIČŮ S DĚTMI V 1.TŘÍDĚ

Termín konání: 19. 8. 2020
Místo konání: 1. třída suterén školy

Ve středu 19.8.2020 se od 16:00 hodin koná první schůzka rodičů, dětí a paní třídní učitelky Mgr. Radky Dunajové.

V současné době se připravuje celá škola na začátek školního roku a věříme, že připravované setkání proběhne v přátelské atmosféře. S sebou si vezměte pouze papír na poznámky a dobrou náladu.

Těšíme se na Vás

Za pedagogický sbor školy B.Koutecká, Mgr. Radka Dunajová