Žákovský parlament

Termín konání: 13. 3. 2023 | 07:05 - 07:30
Místo konání: Ředitelna školy
Žákovský parlament

Žákovský parlament se snaží žáky aktivně zapojit do života školy. Zástupci školního parlamentu z každé třídy se pravidelně scházejí a informují vedení školy o problémech ve třídách, v šatnách, o problematickém chování mezi spolužáky. Stávají se prostředníkem, který umožňuje všem dětem ze školy naplňovat své potřeby a realizovat své nápady.