1.ročník 2.den ve škole

Termín konání: 2. 9. 2021
Místo konání: ZŠ Šanov

Dne 2.9.2021 budou mít žáci 1.ročníku pouze dvě vyučovací hodiny, následně budou ve školní družině.

Ostatní ročníky budou mít 2 třídnické hodiny a dále výuku dle rozvrhu bez odpoledního vyučování.