Přihlašování dopoledních svačin

Termín konání: 26. 5. 2021 | 07:00 - 13:00 - 31. 5. 2021
Přihlašování dopoledních svačin
Od 1.6.2021 se mohou žáci přihlásit na dopolední svačiny. Cena jedné svačiny byla zvýšena na 13,-Kč. Je nutné, aby se během týdne od 26.5. do 28.5.2021 zájemci nahlásili paní H. Tiché na email jidelna@skolasanov.cz   nebo telefon 779971080.