Dotazníkové šetření KALIBRO

Termín konání: 10. 5. 2021 - 25. 5. 2021
Místo konání: ONLINE
Dotazníkové šetření KALIBRO
Vážení rodiče, žáci, učitelé a ostatní pedagogičtí pracovníci,
protože brzy budeme mít za sebou více než rok převratných událostí, které zasáhly celý svět, oslovuji Vás za účelem spolupráce při hodnocení uplynulého roku distanční - koronavirové výuky, kterou jsme pro Vás s největší odpovědností připravovali a společně se pokoušeli najít optimální řešení a cestu. Jedná se o online dotazníky KALIBRO, které Vám přepošlou třídní učitelé.
Je důležité, abyste věděli, že výsledky tohoto dotazníkového šetření nám poslouží ke zhodnocení práce všech, kteří se do výuky zapojili - rodičů, učitelů i těch, o které nejvíce šlo a to našich dětí - žáků. Výsledků využijeme ve prospěch nás všech, protože nejde o hlášení "nadřízeným orgánům", ale o využití našich i Vašich poznatků, které jste při výuce prožívali. Jedná se o zpětnou vazbu pro nás všechny, protože máme velký zájem na společné spolupráci při uvádění dětí do života. 
Za vedení a pedagogický tým školy Bohumila Koutecká