Zajímavá nabídka výběru školy pro žáky 9. tříd:

https://www.umeleckoremeslna.cz/

 

Vážení rodiče,

protože jsme inovativní škola otevřená jak veřejnosti, tak rodičům, připravili jsme v letošním školním roce novinku ve formě " RODIČOVSKÝCH WEBINÁŘŮ", které Vám budeme připravovat každý měsíc. Protože víme, že čas je vzhledem k pracovní vytíženosti Vás rodičů velmi drahý, budete si moci dle svých časových možností poslechnout nebo přečíst příspěvky pedagogických zaměstnanců školy, které je pro Vás budou vybírat. Přejeme Vám příjemné chvíle s vybranými příspěvky, které naše paní učitelky, vychovatelky nebo asistentky vyberou. 

Webinář pro rodiče.jpg

RODIČOVSKÝ WEBINÁŘ

 

Téma Říjen:

Jaroslav Dušek 

 

Téma listopadSnídaně má vliv na úspěch dítěte ve škole

 

Téma  Prosinec: Vzdělanost: Kam dalších 100 let?

  

Téma měsíce ledna : Nové noty pro školy......ŠVP

Téma měsíce února:  Jak  KOMUNIKOVAT S DĚTMI - Jaroslav Dušek

 https://www.youtube.com/watch?v=swGkhRpYVfw

Téma měsíce března:  Odložte mobily

Téma měsíce dubna:  Domácí příprava

 Téma měsíce května:  Moje dítě je geniální