TIMSS 2019

Mezinárodní projekt TIMSS 2019

Sdělením ČŠI byla naše škola vybrána k účasti v hlavním šetření mezinárodního projektu TIMSS  ( Trends in International Mathematics and Science Study), které bude realizováno v květnu 2019 a v České republice se ho zúčastní 216 základních škol. Je celkem zapojeno více než 60 zemí celého světa. Projekt probíhá již od roku 1995 ve čtyřletých cyklech a klade si za cíl získat poznatky o vědomostech a dovednostech 10letých žáků( 4. třídy) v oblastech matematika a přírodní vědy. Šetření organizuje Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání (IEA, www.iea.nl) a v České republice jej realizuje Česká školní inspekce. Jedním z cílů projektu je porovnání výsledků žáků v elektronicky zadávaných testech z uvedených oblastí. Testování žáků jedné třídy se uskuteční v jednom dni a zabere přibližně tři vyučovací hodiny. Součástí je i vyplnění žákovského dotazníku.Testování proběhne na počítačích nebo tabletech.