Speciální pedagožka na naší škole

Cenný odborník

Školní rok ubíhá ve škole velmi rychle nám pedagogům, protože musíme bezpodmíněčně plánovat, tvořit, vymýšlet, opravovat a podněcovat se k různým řešením rychle se měnících situací. Jednou z velkých otázek bylo vymyslet pomoc škole s fenoménem zvaným "Inkluze". Proto máme velkou radost z toho, že se nám podařilo získat na naši školu odbornici pro otázky inkluzivního vzdělávání, které nám zákonodárci dali do vínku. Že se v současné době ukazuje jako velký problém, všichni dobře víme. Dětí, které potřebují pomoc na všech školách přibívá, ale specialistů, kteří se této problematice věnují je jako šafránu. Proto se můžeme od 1.5. 2019 zařadit mezi pár škol, které tuto výhodu mají a přivítat mezi námi novou, mladou slečnu Kateřinu Ledvinkovou, která nám bude v naší namáhavé práci pomáhat. Co bude mít na starosti? Zcela dobře jste asi usoudili, že bude pomáhat se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pro podporu jejich školní úspěšnosti. Bude to jak přímou prací se žáky, tak nepřímo – informační činností, ovlivňováním postojů učitelů a rodičů, jejich metodickým vedením, navozováním potřebných změn. Specialista se uplatní také u žáků, kteří neprošli diagnostikou ve školském poradenském zařízení a vykazují první problémy s prospěchem či jiným kritériem školní úspěšnosti (motivace a vztah k učení, subjektivní pocit školní úspěšnosti, pozice žáka ve třídě ve vztahu k prospěchu. Školní speciální pedagog se proto zabývá dětmi, u kterých učitel nebo rodič upozorňuje na problém a žádá o odbornou pomoc – žák se jeví odlišně oproti dřívější době (náhlý zvrat v prospěchu), odlišně oproti jiným předmětům (selhávání v konkrétním předmětu), odlišně oproti schopnostem či snaze dítěte, případně si učitel nebo rodič stěžuje na nezájem o školu a školní výkon atd. Včasné zapojení školního speciálního pedagoga do řešení těchto obtíží napomáhá snížit počty žáků odesílaných do školských poradenských zařízení (výukové selhávání patří mezi jeden z nejčetnějších problémů řešených poradnami). Významnými jsou však i preventivní aktivity školního speciálního pedagoga pro podporu školní úspěšnosti obecně. Doufáme, že i Vy rodiče oceníte tuto jedinečnost v našem okrese.