Školní kolo vybíjené a přehazované

Práce parlamentu žáků na naší škole!

Ve čtvrtek bude na naší škole probíhat turnaj ve vybíjené pro žáky 2. -5. ročníku. Děvčata 9. ročníku připravila pro ostatní spolužáky přehled soutěžících družstev, rozpisy zápasů a zajistila rychlou spojku, která bude přivádět soutěžící týmy do tělocvičny. Aby byla soutěž spravedlivá, musela děvčata z 9. ročníku rozlosovat jednotlivé děti tak, aby vznikla smíšená družstva.                                                                                                            Od 7:25 hodin bude tělocvična obsazena prvními družstvy a ostatní žáci budou ve třídě hrát deskové hry - pexesa a piškvorky. Z každého družstva by měl zvítězit jeden žák. První 2 hodiny se bude 2. stupeň učit a po velké přestávce budou smíšená družstva 2. stupně hrát v tělocvičně přehazovanou. Družstva čekající na zápas budou hrát ve třídě piškvorky nebo těžší pexesa. Rozhodčí pro první stupeň je určena paní Monika Dyršmídová a pro druhý stupeň paní učitelka Martina Němcová. Když bude 2. stupeň soutěžit, první stupeň se po velké přestávce bude učit. Soutěž by měla skončit kolem 12:00 hodin a na vítěze bude čekat sladká odměna.

                                                                             Tým vedení školy