Přijímání dětí do MŠ

 

Pozvánka k zápisu do MŠ

 

Kritéria přijetí k předškolnímu vzdělávání


Přihláška k zápisu do MŠ - vyplňte před zápisem a přineste s sebou/nutné potvrzení  dětského lékaře