Obhajoby absolventských prací - 9. ročník

Termín konání: 20.6.2018 | 12:20 - 15:00