Obhajoby absolventských prací - 9. ročník

Termín konání: 18.6.2018 | 13:00 - 15:00