Zavření ZŠ 1. -.9.ročník

Termín konání: 11.3. - 25.3.2020 | 07:25 - 00:00

Opatření Ministerstva zdravotnictví: od 11. 3. 2020 zákaz výuky na ZŠ

Opatření se netýká MŠ, ale starostové obcí mohou rozhodnout o zavření i MŠ. Žádáme rodiče, aby s touto alternativou počítali.

Za vedení školy: Bohumila Koutecká