Připravujeme "OPRAVDU BEZPEČNOU ŠKOLU"

BEZPEČNÁ  ŠKOLA.......

Vážení rodiče a přátelé naší školy, upozorňujeme Vás na novinky ohledně bezpečné školy pro naše děti. Někteří jste si mohli všimnout, že ve večerních hodinách se v naší škole svítí ..... Je to proto, že se montuje zabezpečovací  a monitorovací zařízení pro areál školy. Jedná se o kamerový a otevírací elektronický systém. Vedle hlavního vchodu do budovy se objevila malá krabička, která v sobě skrývá kamerový systém. Bude mít zásadní úlohu ve změně vyzvedávání dětí ze školy. Po třídních schůzkách již nebude možné, aby rodinní příslušníci vcházeli do budovy školy. Ta zůstane zamčena a rodič či návštěva se postaví před monitorovací krabičku (monitor) a zazvoní na příslušné oddělení školy, kde se dítě nachází. Na příslušném oddělení se pedagogický pracovník školy domluví na odchodu dítěte ze školy a pošle dítě samostatně se obléci, pro tašku a posléze mu otevře elektronicky dveře. Rodič počká před budovou školy. ŠD i MŠ seznámí rodiče s časy, kdy bude možné děti vyzvedávat. Důvod opatření je dodržování bezpečnostních předpisů pro školská zařízení v rámci GDPR. Upozorňujeme též na uzavření venkovního hřiště v době výuky a to je od 6:30 - 16:00 hodin. Kamerový systém bude monitorovat vchod školy a také venkovní hřiště z důvodu velkého poškozování obecního a školního majetku. Též z důvodu nebezpečného odpadu, který zůstává na hřišti (rozbité sklo, nedopalky cigaret, plast apod.).