Žáci učí žáky

Žáci učí žáky

V pátek 21.6. proběhl v šanovské škole projekt „Žáci učí žáky“. Žáci 9.ročníku si buď ve dvojici nebo jednotlivě rozdělili třídy od 1. do 8.ročníku. V pátek nastoupili hned od rána mezi děti v roli učitelů. Vyzkoušeli si nejen stát sami před žáky, ale hlavně naplánovat si aktivity, kterými zaujmou děti na celé dopoledne.

     Většina začínala s pocitem nervozity a nejistoty, ale všem se nakonec podařilo vžít se do řídící role a děti s nimi rády spolupracovaly. Deváťáci zvolili buď formu výuky podle předmětů, nebo –hlavně pro vyšší ročníky- projektové dopoledne na určité téma.

     Po čtyřech hodinách proběhla hodnotící beseda, kde žáci a následně učitelé hodnotili celou akci. Z řad žáků zazněl názor, že ačkoli se jim to zpočátku moc nezamlouvalo, tak postupně je projekt vtáhl a bavilo je to. Učitelé kladně hodnotili jak vystupování deváťáků, tak připravenost hodin  i schopnost řešit nenadálé situace. A co na to děti ze tříd? Druháci prohlásili, že to bylo super, hlavně tělocvik. V osmé třídě zazněla otázka: „Bude to i příští rok? Já to chci taky dělat!“

     Jsme rádi, že si všichni zvláštní vyučování užili a příští rok projekt určitě zopakujeme.

Z.Krůtová