To je zákon, kámo!

To je zákon, kámo!

V letech 2018 - 2019 se naše škola zúčastnila preventivního programu "Revolution train". Chlapci a dívky se seznámili s dramatickým příběhem skupiny mladých lidí, kteří se svým lehkovážným a nezodpovědným chováním dostali do vážných potíží a sklouzli i za hranu zákona.

Na tento projekt navázala v letošním roce beseda "To je zákon, kámo!". Realizátorem této následné akce byla por. Bc. Michaela Richterová, policejní mluvčí a preventistka z Oddělení tisku a prevence Rakovník. Žáci pracovali ve skupinách a v rolích členů vyšetřovacího týmu pátrali po tom, co je legální a nelegální, jaký je rozdíl mezi přestupkem a trestným činem, co je podmíněný a nepodmíněný trest apod.

Po absolvování programu pak proběhlo zhodnocení celé akce. Děti vyplňovaly dotazník, z něhož vyplynulo, že získaly základní povědomí o právních následcích rizikového chování. Většina ocenila program jako informačně přínosný a zajímavý.