Konzultační hodiny vyučujících

 

Mgr.Fišerová

 Úterý

12:30-13:30

fiserova@skolasanov

Mgr. Cafourková

Středa   

  12:30-13:00

cafourkova@skolasanov.cz
Mgr. Holečková

Středa     

 14:00-14:30

holeckova@skolasanov.cz
Mgr. Němcová

Středa 

    14:45-15:30

nemcova@skolasanov.cz
Mgr. Vávrová

Čtvrtek 

   12:30-13:00

vavrova@skolasanov.cz
Mgr. Krůtová

Úterý 

 13:00-14:00 

krutova@skolasanov.cz
Bc. Pazynová

 Úterý 

  13:00-13:30

pazynova@skolasanov.cz
Ing. Vydrová

Úterý   

 12:30-13:00

vydrova@skolasanov.cz
Mgr.Vaněčková 

 Úterý     

 12:10-14:00

                vaneckova@skolasanov.cz

Mgr. Titlbachová

Pondělí   

13:00-13:45

titlbachova@skolasanov.cz

 Mgr.Koutecká

Čtvrtek   

13:00-14:00

zssanov@g.mail.com

Individuální termíny konzultací lze dohodnout také na telefonu 77 99 71 071,  nebo i prostřednictvím adresy zssanov@gmail.com.   

Zvonění ve škole:   

vstup do budovy   

 07:05

příprava na vyučování     

07:20

1.hodina    

07:25 - 8:10

2.hodina 

08:20 - 9:05

3.hodina      

09:25 - 10:10

4.hodina 

10:20 - 11:05 

5. hodina 

11:15 - 12:00

6.hodina 12:10 - 12:55 
Odpolední vyučování

12:40 Vstup do budovy  

7 hodina

 13:00 - 13:45

8. hodina 13:55 - 14:40

   Prosíme rodiče a veřejnost, aby nenavštěvovali učitele v době, kdy vyučují. 

 Platné od 1.9. do 30.6. každého školního roku.